ประเทศด้อยพัฒนากับสิ่งที่เกิดขึ้น

ปฏิกิริยาเริ่มต้นของฉันในช่วงสองสามวันแรกคือความตกใจอย่… Continue reading ประเทศด้อยพัฒนากับสิ่งที่เกิดขึ้น

การแสดงความกตัญญูกตเวทีและความรักเราแย่

กตัญญูกตเวที มีคำพูดเกี่ยวกับผู้พูดภาษาอังกฤษ เราพูดว่า… Continue reading การแสดงความกตัญญูกตเวทีและความรักเราแย่