ป้ายกำกับ: ufabet Page 1 of 2

อนามัยโลกเห็นแนวโน้มสิ้นสุดการระบาดเร็วๆนี้

ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นออกมาจากผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภาคพื้นยุโรปเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะยุโรปมีผู้ติดเชื้อโควิค 19 สะสมเพิ่มขึ้นมากกว่า 12 ล้านคน เป็นจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายสัปดาห์ที่สูงที่สุดและก็เป็นสถิติใหม่

อนามัยโลกเห็นแนวโน้มสิ้นสุด นับตั้งแต่เกิดการระบาด covid-19 เมื่อ 2 ปีก่อน ทั้งนี้ยังได้เปิดเผยว่าจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำและก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น

ในอัตราที่เร็วเหมือนกับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่จะต้องรักษาตัวในห้องดูแลผู้ป่วยพิเศษนั้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกันกับจำนวนผู้เสียชีวิตที่ค่อนข้างคงที่ โดยการระบาดของ covid 19 จะยังไม่จบในเร็วๆนี้ 

แต่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไฮสคูลมองเห็นที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าโอกาสในการควบคุมการระบาดสืบเนื่องมาจาก3 ปัจจัยหลักนั่นก็คือ 1 วัคซีนจำนวน covid-19 ที่มีจำนวนมากพอและมีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนที่เคยติดเชื้อมาแล้ว 2 การเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ 3 ความชัดเจนที่ว่าไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆที่เคยระบาดก่อนหน้านี้ 

โดยทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นยุโรปเชื่อว่า ปัจจัยทั้ง 3 ข้อนี้อาจจะนำไปสู่โอกาสของการเกิดภาวะสงบอันยาวนานและการมีระดับภูมิคุ้มกันหมู่ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ส่วนถ้าหากไปดูสถานการณ์ในประเทศอินเดียยอดจำนวนผู้เสียชีวิตจาก covid-19 ตอนนี้สะสมเกิน5 แสนคนแล้ว  ufabet    ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เชียวชาญด้านสุขภาพ

หลายท่านมองว่าทุบสถิติเดิมเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าตัวเลขดังกล่าวยังคงคลุมเครือมาจากการขาดความสำรวจที่แม่นยำและไม่มีการนับจำนวนผู้เสียชีวิตในเขตที่ห่างไกลของตัวเมืองซึ่งประชาชนหลายล้านคนยังมีความเปราะบางกับโรคโควิด 19 โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 64 ปีที่แล้ว อินเดียมีรายงานผู้เสียชีวิตถึง 4 แสนคน หลังการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้า 

แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ซึ่งทางผู้ช่วยศาสตราจารย์แห่งสถาบันการจัดการแห่งอินเดียเปิดเผยว่าผลจากการศึกษาของสถาบันที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารมีการประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะโรค covid-19 ในอินเดียกว่า 3 ล้านคนจนมาถึงช่วงกลางปี 2021 โดยใช้ฐานข้อมูลที่แตกต่างกันถึง 3 ฐานข้อมูล ปัจจุบันอินเดียอยู่ท่ามกลางการระบาดของ covid19 ในละลอกที่ 3โดยมีสายพันธุ์โอมิครอนนั้นเป็นสายพันธุ์หลัก หลังจากที่เดือนที่แล้วรัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการการตรวจหาเชื้อ 

สวนทางกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียมีรายงานวันนี้เพิ่มมีผู้เสียชีวิต 1076 คน ซึ่งในจำนวนนี้ 335 คนอยู่ในรัฐเคโร๊ะ ทางตอนใต้ของประเทศ

TIP Report Special Focus เมื่อรัฐบาลเป็นผู้ค้ามนุษย์

เราจะเจาะลึกประเด็นต่างๆ ที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษซึ่งรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2565 ได้เน้นย้ำไว้ วันนี้เรากำลังขยายดูว่ารัฐบาลสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ค้ามนุษย์ได้อย่างไร

 

หลายรัฐถูกเรียกร้องให้แสดงรูปแบบการใช้อำนาจบังคับพลเมืองของตนเองให้ค้าประเวณีหรือบังคับใช้แรงงาน การมีส่วนร่วมของรัฐในการค้ามนุษย์เชื่อมโยงโดยตรงกับประเทศที่จัดอยู่ในอันดับ Tier 3 รัฐบาลที่ถูกระบุ ได้แก่ อัฟกานิสถาน พม่า จีน (ตามที่เรากล่าวถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

TIP Report Special Focus คิวบา เอริเทรีย อิหร่าน เกาหลีเหนือ รัสเซีย ซูดานใต้ ซีเรีย และเติร์กเมนิสถาน หากถูกระบุว่าเป็นเช่นนี้ รัฐบาลจะถูกมองว่ามีส่วนร่วมใน “การค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ในโครงการที่รัฐบาลให้ทุนสนับสนุน การบังคับใช้แรงงานในบริการทางการแพทย์ของรัฐบาลหรือภาคส่วนอื่นๆ การเป็นทาสทางเพศในค่ายกักกันของรัฐบาล

หรือการจ้างงานหรือการจัดหาเด็ก ทหาร” การใช้ทหารเด็กปรากฏในหลายรัฐเหล่านี้ รายงานกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลเหล่านี้ “บีบบังคับโดยการขู่ว่าจะเพิกถอนสวัสดิการสาธารณะ หักเงินเดือน ไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดในการรับใช้ชาติ จัดการกับการขาดสถานะทางกฎหมายของบุคคลไร้สัญชาติและชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ ขู่ว่าจะลงโทษสมาชิกในครอบครัว หรือบริการปรับสภาพ อาหาร หรือเสรีภาพในการเคลื่อนไหวด้านแรงงานหรือเรื่องเพศ”

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่รายงานกล่าวอ้างเกี่ยวกับรัฐบาลเหล่านี้ ในอัฟกานิสถาน มีรูปแบบการจ้างงานและการเกณฑ์ทหารเด็กของกลุ่มตาลีบัน และ “รูปแบบการใช้ทาสทางเพศในสถานที่ราชการ” หรือ “บาชา บาซี” เมื่อผู้ชายแสวงประโยชน์จากเด็กผู้ชายเพื่อความบันเทิงทางสังคมและทางเพศ ในพม่า ทหารมีรูปแบบการใช้แรงงานเด็กและผู้ใหญ่

ในคิวบา มีนโยบายหรือรูปแบบของรัฐบาลในการหากำไรจากโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการด้านการแพทย์ของต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นข้อบ่งชี้ถึงการใช้แรงงานบังคับ ตามรายงาน TIP รัฐบาลส่งคนงานคิวบาไปยังต่างประเทศ “โดยใช้กลวิธีหลอกลวงและบีบบังคับ”

นอกจากนี้ รัฐบาลไม่ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบถึงเงื่อนไขของสัญญา มัน “ยึดหนังสือเดินทาง ข้อมูลประจำตัวทางวิชาชีพ และเงินเดือนของพวกเขา และคุกคามบุคลากรทางการแพทย์และสมาชิกในครอบครัวหากผู้เข้าร่วมออกจากโปรแกรม” ในอิหร่าน รายงานอ้างว่ารัฐบาลมีรูปแบบการจ้างหรือเกณฑ์ทหารเด็ก ตลอดจนหลอกลวงหรือบีบบังคับผู้ใหญ่ให้สู้รบกับกลุ่มติดอาวุธอิหร่านในซีเรีย นอกจากนี้ยังอ้างว่าเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในอาชญากรรมการค้ามนุษย์โดยไม่ได้รับการยกเว้นโทษ รวมถึงการค้าประเวณีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ในเกาหลีเหนือ รัฐบาลมีส่วนร่วมในการปราบปรามทางการเมืองอย่างเป็นระบบ

รวมถึงการค้ามนุษย์ในค่ายกักกัน ผู้ใหญ่และเด็กตกอยู่ภายใต้การบังคับใช้แรงงาน การตัดไม้ การทำเหมือง การผลิต หรือการทำฟาร์มเป็นเวลานานหลายชั่วโมง

ภายใต้สภาวะที่สมบุกสมบัน นอกจากนี้ยังกำหนดเงื่อนไขการบังคับใช้แรงงานกับแรงงานในต่างประเทศของ DPRK และใช้ผลกำไรจากการบังคับใช้แรงงานที่รัฐสนับสนุนเพื่อเป็นทุนในการทำงานของรัฐบาล ยิ่งไปกว่านั้น รายงานระบุว่า “รัฐบาลได้ส่งชาวเกาหลีเหนือ รวมทั้งผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ถูกทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC)

บังคับส่งตัวกลับไปยังศูนย์กักกันและสอบสวน ซึ่งรัฐบาลบังคับให้พวกเขาใช้แรงงานบังคับ ทรมาน บังคับให้ทำแท้ง และ การล่วงละเมิดทางเพศโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำ ในบางกรณี เจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าส่งพวกเขาไปยังค่ายกักกัน ก่อนหน้านี้ผู้แปรพักตร์เกาหลีเหนือรายงานกรณีรัฐบาลดำเนินการบังคับเหยื่อค้ามนุษย์ที่ถูกส่งกลับจากจีน” มีคนประมาณ 80,000 ถึง 120,000 คนในค่ายกักกันทางการเมือง โรงเรียนยังมีส่วนร่วมในแผนการของรัฐบาล โดยให้เด็กใช้แรงงานเพื่อรับเงินชดเชยจากรัฐบาล ระดมทุนสำหรับเงินเดือนอาจารย์ หรือครอบคลุมค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน

และในรัสเซีย รายงานอ้างว่ากองทัพใช้เด็ก โดยเฉพาะเด็กยูเครน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ติดอาวุธที่จุดตรวจ เป็นนักสู้ ยาม เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ และเลขานุการ และอาจถึงขั้นเป็นผู้ให้ข้อมูลและโล่มนุษย์ รายงานที่แพร่หลายระบุว่าชาวยูเครนหลายพันคนถูกบังคับให้ส่งตัวไปยังภูมิภาคที่ห่างไกลที่สุดของรัสเซีย และมีรายงานว่าทางการรัสเซียได้บังคับให้เด็กยูเครนบางคนแยกจากพ่อแม่และมอบเด็กให้กับครอบครัวชาวรัสเซีย ชาวยูเครนที่ถูกกวาดต้อนไปยังรัสเซียมีความเสี่ยงสูงต่อการค้ามนุษย์ มีรายงานว่ากองกำลังที่นำโดยรัสเซียเกณฑ์เด็กชาวซีเรียมาคุ้มกันสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งและต่อสู้ในลิเบีย”

 

สนับสนุนโดย    ufabet

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในสังคมและยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง

มีปัญหามากมายที่เรานั้นมักจะต้องเผชิญในสังคมต่างๆ แน่นอนว่าเมื่อเกิดปัญหา เรานั้นมักจะยกสิ่งที่เรียกว่าตรรกะและเหตุผลขึ้นมาเพื่อถกเถียงและหาข้อสรุปในเรื่องต่างๆให้ได้นั่นเองดังนั้นแล้งจึงมีหลักสูตรจะรวมถึงคำถามนี้ จริงหรือเท็จหาก Biff ทั้งหมดเป็น Croons และ Croons ทั้งหมดเป็น Darns

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น Darns ทั้งหมดจะเป็น Biff แน่นอนว่าคำตอบคือเท็จ คำถามเช่นนี้มักสร้างความรำคาญให้กับการทดสอบที่ได้มาตรฐาน แต่ความสามารถของเราในการคิดผ่านสิ่งเหล่านี้จริง ๆ แล้วมีผลกระทบสำคัญต่อความเชื่อของเราและวิธีที่เราดำเนินชีวิต ตัวอย่างเช่น ตามความก้าวหน้าทางตรรกะเดียวกันกับข้างต้น แต่มีตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริง

ซินดี้สร้างความขัดแย้งที่สำนักงาน ซินดี้เป็นผู้หญิง ดังนั้นผู้หญิงจึงสร้างความขัดแย้งในสำนักงานหรือ อาชญากรส่วนใหญ่ยากจน คนจนส่วนใหญ่ได้รับสวัสดิการ ดังนั้นสวัสดิการส่วนใหญ่ตกเป็นของอาชญากร สิ่งเหล่านี้เป็นเท็จ แต่คุณเห็นพวกเขารายงานในสื่อตามความเป็นจริง อภิปรายโดยผู้นำราวกับว่าพวกเขาเป็นข้อโต้แย้งที่ถูกต้อง และกลายเป็นรากฐานของอคติและอคติของคนจำนวนมาก

ฉันเห็นบทความที่โง่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นในรอบหลายเดือน  ufabet    มันพยายามที่จะโต้แย้งว่าการคัดค้านทางเพศของผู้หญิงนั้นผิด ในขณะที่การคัดค้านทางเพศของผู้ชายนั้นเป็นเรื่องปกติ ทำไม เพราะผู้ชายไม่ได้ถูกข่มขืนบ่อยเท่าผู้หญิง นั่นก็เหมือนกับดินแดนของสวิสชีสที่มีช่องโหว่และการเข้าใจผิด เหตุใดจึงสำคัญ

ประเด็นคือ เรากำลังสร้างความผิดพลาดเชิงตรรกะเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา และบ่อยครั้งในทางที่ละเอียดอ่อนที่เราไม่มีใครสังเกตเห็น และบ่อยครั้งเกี่ยวกับการตัดสินใจและความเชื่อที่สำคัญที่มีผลชีวิตหรือความตาย พวกเขาคืบคลานเข้ามาในการรณรงค์ทางการเมือง (X ทำเงินได้ดี รัฐบาลจำเป็นต้องทำเงิน ดังนั้น X จะเก่งในรัฐบาล) ประเด็นด้านสิทธิพลเมือง การตัดสินใจทางศีลธรรมและจริยธรรม (บ๊อบโกหกฉัน ฉันจึงควรโกหกได้ กับบ๊อบ) การจัดการกับความขัดแย้งส่วนตัว และอื่นๆ

ความผิดพลาดเชิงตรรกะเหล่านี้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเราโดยทำให้เราตัดสินใจอย่างโง่เขลา การตัดสินใจที่โง่เขลาเกี่ยวกับสุขภาพของเรา ความสัมพันธ์ของเรา อาชีพของเรา แทบทุกอย่าง ปัญหาอยู่ที่โรงเรียนเราไม่ค่อยได้รับการสอนวิธีคิดหรือแก้ปัญหาจริงๆ แต่เราได้รับการสอนวิธีคัดลอกและจดจำสิ่งต่างๆแล้วลืมมันไปทันที

สิ่งนี้ไม่เหมาะกับเราในการแยกแยะความซับซ้อนของชีวิตในวัยผู้ใหญ่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะในศตวรรษที่ 21 ชีวิตเริ่มซับซ้อนขึ้นจริงๆ ฉันรู้สึกว่าการล่าถอยทางปัญญาที่เราเห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับลัทธินิกายฟันดาเมนทัลลิสม์ทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีความคิดเรียบง่ายอื่น ๆ มาจากการขาดการเตรียมตัวอย่างสมบูรณ์สำหรับโลกหลังสมัยใหม่ที่ซับซ้อน

จัดการกับความท้าทายระดับโลก

จัดการกับความท้าทายระดับโลก บิล เกตส์ เป็นบุคคลที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเขากล่าวว่าเขาต้องการที่จะบริจาคเงิน 2 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ เพื่อจัดการกับความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ระดับโลกที่โลกกำลังเผชิญ

เพื่อทำให้โลกนั้นกลับมาอีกครั้ง เกทส์กล่าวในแถลงการณ์ว่ามูลนิธิซึ่งเขาสร้างร่วมกับอดีตภรรยา เมลินดา เฟรนช์ เกตส์ ในปี 2543 ในปัจจุบัน พยายามที่จะใช้เงิน 9 พันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อเป็นทุนในการสร้างนวัตกรรมและสาเหตุที่ป้องกันโรคระบาดและลดการเสียชีวิตในวัยเด็ก สามารถที่จะกำจัดโรคต่างๆ แก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะมาไม่ทันการหลีกเลี่ยงปัญหาทั้งหมด แต่ยิ่งเราเคลื่อนไหวเร็ว

คนก็จะยิ่งได้รับผลกระทบน้อยลงเขากล่าว สำหรับคนจำนวนมากรวมทั้งตัวฉันเองนี่    ufabet      เป็นวิธีการบริจาคที่เป็นรูปธรรมที่สุด แม้ว่าจะดูเล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหา การมุ่งเน้นที่การเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานั้นดีกว่าการยอมแพ้ในความสิ้นหวัง ทำให้ทุกชีวิตนั้นยังยืนหยัดที่จะสู้ต่อได้ รวมถึงตัวของเขาด้วย

เขาได้ประกาศการหย่าร้างเมื่อปีที่แล้วในการเลิกกิจการแต่ละคนให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 15,000 ล้านดอลลาร์ให้กับมูลนิธิ ตอนนี้ Melinda French Gates ดูแลการลงทุนและบริษัทบ่มเพาะธุรกิจของเธอเอง Pivotal Ventures บิลและเมลินดามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ที่มูลนิธิต่อไปเพื่อพัฒนาโครงการและวัตถุประสงค์ของนโยบาย โฆษกกล่าวในแถลงการณ์ครั้งแรกที่รายงานโดยบลูมเบิร์ก เกตส์ตกเป็นเป้าของข้อเรียกร้องที่ไม่มีมูลหลายประการเกี่ยวกับการระบาดใหญ่

และเมื่อเร็วๆนี้ ปัญหาการขาดแคลนนมผงสำหรับทารกระดับประเทศ ทำให้เขานั้นจำเป้นที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างยิ่ง เพราะปัญหานี้นั้นถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่แต่สามารถที่จะช่วยเหลือได้และยังเป็นประโยชน์ในอนาคตด้วย เขาคิดแบบนั้น ด้วยมูลค่าสุทธิ 114 พันล้านดอลลาร์ เขาอยู่ในอันดับที่สี่ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ตาม Bloomberg เขากล่าวเขานั้นได้วางแผนที่จะย้ายออกจากรายชื่อที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในวันหนึ่ง การให้เงินจำนวนนี้ของฉันไม่ใช่การเสียสละเลย ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้

ฉันสนุกกับงานและฉันเชื่อว่าฉันมีภาระหน้าที่ในการคืนทรัพยากรของฉันสู่สังคมในรูปแบบที่มีผลกระทบมากที่สุดสำหรับการพัฒนาชีวิต ฉันหวังว่าคนอื่น ๆ ในตำแหน่งที่มั่งคั่งร่ำรวย และอภิสิทธิ์จะก้าวขึ้นมาในชั่วขณะนี้เพื่อ ด้วยการบริจาคเงินจำนวนมากนี้เอง ทำให้เขานั้นได้รับความนิยมอย่างมากรวมถึงการได้รับการยอมรับที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามในอนาคตนั้นเขาก็ยังคงที่อยากจะช่วยเหลือในสิ่งต่างๆในโลกที่จะเติบโตและมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ได้ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีและเขานั้นก็ยินดีที่จะทำและเขามองว่าเป็นสิ่งที่สร้างความท้าทายให้กับเขาอย่างมากเช่นกัน

ชาวบ้านกับกู้ภัย ตามหาตัวชายเมาหายตัวกันวุ่น สุดท้ายตอนจบอย่างฮา 

        กู้ภัย ตามหาตัวชายเมา มีการเปิดเผยออกมาจากเว็บไซต์ของต่างประเทศ  เกี่ยวกับเรื่องราวสุดฮาที่เกิดขึ้นในประเทศตุรกี  โดยเรื่องราวนี้ได้รับการเปิดเผยมาจากจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนหนึ่ง ซึ่งเขาได้รับการติดต่อจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง อิเนกอล ว่ามีชายอายุ 50 ปี

หายตัวออกไปจากบ้าน ซึ่งขณะที่หายตัวไปนั้น ชายคนดังกล่าวอยู่ในสภาพที่เมามาก ทั้งเพื่อนและญาติของชายคนดัง กล่าวพยายามช่วยกันออกตามหากแต่ก็ไม่พบ 

  เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องก็มีการเกนคนออกไปเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยกันออกตามหาชายคนดังกล่าว เพราะเกรงว่าเขาจะได้รับอันตราย เนื่องจากหายตัวไปในขณะที่เมา และมีคนเห็นเขาครั้งสุดท้ายว่าเขากำลังเดินเข้าไปในป่า อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าหน้าที่เพียงเท่านั้น เพราะชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนก็ช่วยกันออกตามหาด้วยเช่นเดียวกัน 

    สำหรับชายที่หายไปนั้น เขามีชื่อว่า เบย์ฮัน  มูตลู  และในขณะที่ทุกคนออกตามหาเขาในป่านั้นก็มีการตะโกนเรียกชื่อของเขาอยู่ตลอดเวลา เผื่อว่าเขาจะได้ยินเสียงและตอบกลับมา อย่างไรก็ตาม หลังจากตามหากันเป็นระยะเวลานาน แต่ยังไม่พบตัว ทำให้ทุกคนเริ่มที่จะกังวลใจเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับเขา เนื่องมีการตามหาจนถึงตอนดึกแล้วก็ยังไม่พบ 

     อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กล่าวว่าในขณะที่ทุกคนกำลังเครียดที่ตามหา เบย์ฮัน  มูตลู   ไม่เจอ และทุกคนกำลังพยายามออกตามหาและตะโกนเรียกชื่อ เบย์ฮัน  มูตลู   อย่างบ้าคลั่งกันอยู่นั้น ปรากฎว่าอยู่ดีดีก็มีเสียงผุ้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มชาวบ้านที่ช่วยกันออกตามหา เบย์ฮัน  มูตลู   ตะโกนถามมาว่า พวกเขากำลังตามหาใครอยู่  พวกเขาตามหา เบย์ฮัน  มูตลู   งั้นเหรอ และเขาก็ตอบกลับมาว่า เขาอยู่นี่ 

        หลังจากที่ได้ยินดังนั้น ทุกคนก็หายเครียดกันทันที และกลายเป็นว่าตกใจแทน และต่อมามันก็กลายเป็นเรื่องตลกสำหรับทุกคนเพราะว่า ในตอนที่ทุกคนเครียดเพราะตามหา เบย์ฮัน  มูตลู   ไม่เจอนั้น ปรากฏว่า เบย์ฮัน  มูตลู   ก็อยู่ในกลุ่มชาวบ้าน  ufabet     ที่พากันออกมาตามหา เบย์ฮัน  มูตลู   ด้วยเช่นเดียวกัน โดยที่เบย์ฮัน  มูตลู   ไม่รู้เลยว่าเขากำลังตามหาตัวเองอยู่ 

     อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำตัว เบย์ฮัน  มูตลู   ส่งถึงบ้านโดยปลอดภัย และมีการเขียนเหตุการณ์นี้รายงานต่อหัวหน้างานด้วยเช่นเดียวกัน 

      อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะกลายมาเป็นมุกตลก เป็นเรื่องขำขัน แต่ถ้าหากชายคนดังกล่าวหายเข้าป่าไปจริงจริงก็จะเกิดอันนตรายกับเขาได้เช่นกัน 

บริษัทขนมญี่ปุ่นเรียกคืนขนม มันฝรั่งทอด

บริษัทขนมญี่ปุ่นเรียกคืนขนม มันฝรั่งทอด ซึ่งเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากไทยคืนหลังพบสารอัลคาลอยด์สูง 

        ว่าด้วยเรื่องของสินค้าในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือขนมรวมถึงผักและผลไม้ได้มีการนำส่งออกไปขายยังต่างประเทศเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการนำไปขายต่างประเทศส่วนใหญ่บริษัทที่รับไปขายนั้น

ก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนและกินเข้าไปจะเกิดอันตรายต่อร่างกายของประชาชนในประเทศของพวกเขาหรือไม่ก่อนที่จะมีการนำไปขาย

        อย่างไรก็ตามปรากฏว่าบริษัทขนมแบรนด์ดังในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีการสั่งสินค้าในประเทศไทยไปขายยังประเทศญี่ปุ่นโดยสินค้าที่มีการถูกนำไปขายนั้นเป็นสินค้าที่ผลิตจากมันฝรั่งทอดและเป็นแบรนด์ยี่ห้อชื่อดังของไทยนั้นก็คือยี่ห้อเลย์นั่นเองได้ถูกทางบริษัทขนมของประเทศญี่ปุ่นได้

มีการประกาศให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นหักใครซื้อขนมยี่ห้อ เลย์  ไปทานสามารถนำไปคืนบริษัทได้เนื่องจากว่าทางบริษัทขนมของญี่ปุ่นนั้นได้มีการตรวจสอบพบว่าในขนมมันฝรั่งยี่ห้อเลย์ นั้นมีสารต้องห้ามซึ่งก็คือสารไกลโคอัลคาลอยด์ในปริมาณที่สูงมากดังนั้นบริษัทจึงได้มีการรับขนมคืน 

         สำหรับประกาศดังกล่าวมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ Food Channel โดยมีการประกาศไปเมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคมปีพ.ศ 2555 ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นเป็นเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศและนำไปขายภายในประเทศญี่ปุ่นเรียกได้ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ใหญ่มากเลยทีเดียวสำหรับในประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะมีการซื้อสินค้าจากประเทศอื่นไปขายในประเทศญี่ปุ่นแล้วบริษัทดังกล่าวยังเป็นผู้ผลิตสินค้าจำหน่ายให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นอีกด้วย

      อย่างไรก็ตามตามประกาศในเว็บไซต์มีการระบุว่ามันฝรั่งทอดที่มีการนำออกมาจำหน่ายซึ่งเป็นมันฝรั่งทอดสินค้าของแบรนด์ของประเทศไทยนั้นมีการตรวจพบว่ามีสารไกลโคอัลคาลอยด์อยู่ในตัวสินค้าซึ่งมีการขายออกไปแล้วประมาณ 3000 กว่าถุงและหากใครซื้อ 3 พันกว่าถุงนี้ไปก็สามารถนำมาคืนที่บริษัทแล้วนำเงินคืนไปได้เลย 

          สำหรับสินค้าที่มีสาร ไกลโคอัลคาลอยด์ที่ทางบริษัทแบรนด์ญี่ปุ่นเรียกคืนนั้นให้สังเกตที่วันหมดอายุเพราะเป็นสินค้าล็อตที่จะหมดอายุในวันที่ 6 เดือนมีนาคมปีพศ. 2565 ส่วนสาเหตุที่ทำให้ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องมีการเรียกคืนเนื่องจากหากประชาชนได้กินขนมที่มีสารไกลโคอัลคาลอยด์สูงมีแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาปวดท้องหรือแม้แต่อาเจียนหรืออาจจะเกิดอาการท้องร่วงได้ถ้าหากว่ากินเข้าไปเยอะนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.      ufabet

มิจฉาชีพนำป้ายประกาศขายบ้านมาติดบ้านคนอื่น เจ้าของบ้านรู้เรื่อง งง หนักมาก

          ช่วงนี้ มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆให้เราได้ฟังข่าวกันเนื่องจากว่าแก๊งมิจฉาชีพมักออกอาละวาดในทุกรูปแบบซึ่งก่อนหน้านั้นก็เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่มิจฉาชีพหลอกให้เด็กนักเรียนชั้นประถมผ่อนซื้อของเล่นแต่เมื่อจ่ายเงินครบแล้ว

ก็ไม่ได้ของตามที่มีการตกลงกันไว้และล่าสุดก็ยังมีมิจฉาชีพออกมาอีกรูปแบบใหม่นั่นก็คือเป็นแก๊งที่นำป้ายไปติดประกาศที่หน้าบ้านของคนอื่น

ซึ่งจะเน้นบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยโดยติดว่าบ้านหลังนั้นขายและให้ติดต่อกับใครโชคดีมากที่เคสนี้เจ้าของบ้านได้รับการติดต่อจากเพื่อนบ้านสอบถามเรื่องของการขายบ้านซึ่งบ้านหลังดังกล่าวนั้นเขาไม่ได้อยู่อาศัยปล่อยเอาไว้เฉยๆทำให้เจ้าของบ้านเองไม่รู้เลยว่ามีใครมาทำอะไรที่หน้าบ้านของตนเองเมื่อเจ้าของบ้านได้รับการติดต่อสอบถามจากเพื่อนบ้าน

จึงรู้ว่ามีคนนำป้ายประกาศมาติดขายบ้านมือสองเอาไว้และเมื่อเขาโทรไปสอบถามตามเบอร์ที่ติดประกาศไว้ก็พบว่ากลุ่มแก๊งมิจฉาชีพอ้างว่าติดเอาไว้เพื่อถ่ายรูปและจะเอาไปประเมินราคาเพียงเท่านั้นซึ่งถ้าหากไม่พอใจเขาจะเอาออกให้แต่เขาก็ขู่กับทางเจ้าของบ้านว่าจะแจ้งความดำเนินคดี

กับชายเจ้าของบ้านที่มาต่อว่าเขาซึ่งเรื่องนี้เองเจ้าของบ้านที่ถูกต้องได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าวไว้แล้วซึ่งหลังจากที่มีการแจ้งความไว้แกล้งวิชาชีพดังกล่าวได้มีการโทรเข้าหาเจ้าของบ้านและขอทำการไกล่เกลี่ย

โดยบอกว่ามีการปิดประกาศผิดบ้านอีกครั้งยังติดต่อไปยังเว็บไซต์ที่โพสขายบ้านมือสองให้ช่วยลบโพสต์ดังกล่าวซึ่งทางเจ้าของบ้านตัวจริงเองก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าของเว็บไซต์ไม่ให้ลบข้อความโพสต์นั้นทิ้งเพราะจะใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับแก๊งมิจฉาชีพซึ่งเรื่องนี้ใช้เจ้าของบ้านบอกว่าได้มีการพูดคุยกันกับคนในหมู่บ้านพบว่ามีบ้านที่ถูกแอบอ้าง

นำป้ายประกาศขายบ้านมือสองมาติดไว้หน้าบ้านประมาณ 3 หลังด้วยกันซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เจ้าของบ้านนั้นรู้สึกงงหนักมากเพราะเขาเองไม่เคยคิดที่จะขายบ้านของตนเองและไม่เคยได้ติดต่อใครให้มาประเมินบ้านหรือประเมินราคาอย่างแน่นอน  ในขณะนี้เขากำลังส่งเรื่องดำเนินคดีเอาผิดกับการวิชาชีพอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ไปทำการต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นได้อีก

             อย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ถือว่าพื้นบ้านมีประโยชน์มากที่โทรไปแจ้งเจ้าของบ้านเพื่อสอบถามเสียก่อนเพราะหากไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะมีคนหลงเชื่อและติดต่อขอซื้อบ้านซึ่งอาจจะต้องเสียค่ามัดจำแต่ไม่ได้บ้านเพราะอย่างไรแล้วบ้านหลังเก่าก็ไม่น่าจะโอนได้จริงเพราะไม่ใช่เจ้า แต่มิจฉาชีพเหล่านี้สามารถหาผลประโยชน์จากเงินในการติดป้ายประกาศขายบ้านได้ก็คือเงินมัดจำก่อนที่จะมีการซื้อบ้านกันจริงๆนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    ufabet

คุณคิดว่าการเรียนออนไลน์มีประโยชน์กับเด็กมากแค่ไหนในปัจจุบัน

          ขณะนี้ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาเรื่องของการเปิดเทอมของเด็กนักเรียนเนื่องจากว่าบางประเทศนั้นยังพบปัญหาเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้หลายประเทศจำเป็นต้องมีการประกาศปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราว

และแนะนำให้เด็กนักเรียนนั้นมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนซึ่งแน่นอนว่าในประเทศไทยเองนั้นก็นำเอาการเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้นมาใช้เช่นเดียวกันสำหรับการเริ่มที่จะมีการเรียนระบบออนไลน์นั้นมีการต่อต้านมาตั้งแต่เริ่มที่จะมีการนำหลักสูตรนี้มาใช้กันเลยทีเดียวเพราะการเรียนผ่านระบบออนไลน์จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับ

ในเรื่องของการเรียนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแม้แต่โทรทัศน์ที่สามารถรองรับระบบทีวีดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์และยังต้องมีการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ใช่ว่าทุกครัวเรือนจะมีครบ

ดังนั้นนี่คืออุปสรรคเบื้องต้นสำหรับการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์นั่นเองและต่อมาเด็กๆที่จะต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์นั้นจะต้องมีการนั่งเรียนอยู่กับที่เป็นระยะเวลานานๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากไม่มีคุณครูคอยควบคุมกำกับดูแลเด็กๆ

ก็มักจะไม่มีการสนใจเรียนเพราะฉะนั้นจากการที่เปิดเรียนออนไลน์มาเราจึงจะเห็นได้ว่าเด็กไม่ได้สนใจเรียนระบบออนไลน์เลย แทบเรียกได้ว่าในหนึ่งวันนั้นเด็กจะมีความสนใจในการที่จะเรียนหนังสือเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้นเอง

ส่วนที่เหลือพวกเขาก็จะไม่มีความสนใจแล้วและที่สำคัญเป็นการเสียเวลาผู้ปกครองอย่างยิ่งที่จะต้องมาคอยควบคุมให้ลูกหลานของตนเองนั้นมีความตั้งใจในการเรียนออนไลน์และยังต้องมานั่งสอนการบ้านหรือสอนวิธีการเรียนหากลูกเรานั้นไม่เข้าใจบทเรียนที่คุณครูส่งมาให้ผ่านทางระบบออนไลน์นั่นเอง

ดังนั้นมุมมองของทางผู้ปกครองในเรื่องของการเรียนออนไลน์นั้นเด็กไทยในปัจจุบันยังไม่เหมาะที่จะเรียนออนไลน์เพราะเด็กๆไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองให้จดจ่ออยู่กับการเรียนได้หากไม่มีใครคอยควบคุมดูแลและที่สำคัญผู้ปกครองหลายคนไม่ได้มีเวลาว่างมากพอที่จะต้องมานั่งคอยควบคุมลูกของตนเองให้นั่งเรียนระบบออนไลน์อยู่ตลอดเวลา

และไม่ว่างว่าพอที่จะต้องมานั่งสอนการบ้านหรือสอนหนังสือลูกจากบทเรียนออนไลน์ดังนั้นการเรียนออนไลน์ของคนไทยในปัจจุบันยังไม่ใช่วิธีการเรียนที่ดีที่สุดและเด็กนักเรียนไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนออนไลน์เลย

เพราะจากการที่ได้มีการพูดคุยกับทางผู้ปกครองคนอื่นๆจะเห็นได้ว่าในตอนนี้หลายคนนั้นหยุดการเข้าไปดูข้อมูลการเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการดูผ่านทางทีวีหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์เพราะการเรียนแบบออนไลน์นั้นไม่น่าสนใจเท่ากับการเรียนแบบเห็นหน้าและได้สนทนากับคุณครูโดยตรงดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุด

สำหรับการเรียนของเด็กนักเรียนในประเทศไทยตอนนี้ก็คือการเปิดเทอมและให้เด็กนักเรียนนั้นได้ไปเรียนหนังสือกับคุณครูจะเป็นการเพิ่มทักษะให้เด็กได้มากกว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.  ufabet

เด็กถูกล่ามโซ่อยู่ริมถนน

ปัญหาโลกแตก!!!!! คิดว่าปลอดภัยหรือเป็นการทารุณหากพบเห็นเด็กถูกล่ามโซ่อยู่ริมถนน

                หากใครที่ได้เห็นคลิปจากเพจเตือนภัย แต่ละคนคงมีอารมณ์ที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ซึ่งทางเพจได้มีการแชร์คลิปที่มีการแอบถ่ายหน้าบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งมีผู้ปกครองผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งทำงานอยู่หน้าบ้าน

โดยใกล้ๆกันนั้นมีเด็กเล็กอยู่คนหนึ่งกำลังคลานเล่นอยู่ใกล้ๆ แต่ที่ขาของเด็กคนนั้นถูกล่ามโซ่ติดกับขาตั้งเสาร่มเอาไว้ ซึ่งถ้าดูดีๆจะเห็นว่าเด็กก็คลานเล่นปกติอยู่ในร่มที่แม่กางไว้ให้ตัวเองกับลูก ซึ่งแม่จะก้มหน้าก้มตาทำงานไม่ได้หันมาสนใจลูกสักเท่าไหร่

คลิปดังกล่าวเป็นการแอบถ่ายจากเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเอามาโพส์เพื่อบอกเล่าให้คนในสังคมรับรู้ว่าพ่อแม่บ้านนี้ล่ามโซ่ลูกซึ่งนับว่าเป็นการทารุณกรรมเด็ก และเมื่อคลิปนี้ได้หลุดออกมาสู่สังคมโซเชียวจนเป็นข่าวโด่งดัง

หลายคนต่างก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป บ้างก็บอกว่าการกระทำของคุณแม่ท่านนี้ไม่สมควรทำกับลูกแบบนี้ มันโหดร้ายและถือเป็นการทารุณเด็กเป็นอย่างมาก หลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานมูลนิธิต่างๆเข้ามาจัดการกับพ่อแม่เด็กและเข้ามาช่วยเหลือเด็กเพระหลายคนบอกว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วเด็กน่าสงสารมาก

กับอีกกลุ่มที่เสียงแตกออกมาอีกแบบว่า นี่คือวิถีการดำเนินชีวิตของคนที่ต้องทำงาน  หาเช้ากินค่ำ ไม่มีพอแม่ที่ไหนที่ไม่รักลูกหรอก แต่หากต้องมานั่งเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ซื้อกิน มาใช้จ่ายประจำวัน

การที่ปล่อยให้พ่อหาเงินอยู่คนเดียวไม่สามารถเพียงพอได้ และการที่แม่เด็กนั่งทำงานอยู่ใกล้เด็กเพียงแต่ต้องล่ามโซ่ที่ขาเด็กนั้นอาจเพราะแม่มีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของเด็กก็เป็นได้ เพราะแม่ต้องทำงานอยู่ใกล้กับริมถนน

หากไม่ล่ามโซ่ที่ขาเด็กไว้แล้วเด็กวิ่งออกไปนอกถนน เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ แม่เด็กเองก็ต้องทำงานคงไม่มีเวลาดูแลลูกมากนักและหากจะให้จ้างคนมาเลี้ยงลูกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะดูแลลูกเราได้ดีแค่ไหน ข่าวพี่เลี้ยงทำร้ายเด็กก็มีเยอะแยะ และที่สำคัญบางครอบครัวไม่ได้มีเงินมากพอที่จะแบ่งเอาเงินมาจ้างพี่เลี้ยงเด็กได้

ยิ่งยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ด้วยแล้ว ยิ่งเป็นการยากมากในการที่ต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ทุกคนมีความสามารถหาเงินได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นหากยังไม่รู้ความจริงก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปตัดสินจากแค่ภาพที่เห็น 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet

โควิดระบาดเข้าสถานศึกษาแล้ว มหาลัยจุฬาป่วย 4 คนแล้ว

     มีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยมีการเปิดเผยมาจากคณะการของมหาวิทยาลัยแจ้งว่าปัจจุบันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยของจุฬาลงกรณ์มีการป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้วประมาณ 4 คนด้วยกัน

ซึ่งล่าสุดนี้เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งนักศึกษาคนดังกล่าวเพื่อเดินทางกลับมาจากประเทศสเปนและมีอาการไข้และเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจริงๆจึงได้มีการประสานงานให้นักศึกษาได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยยังได้ระบุอีกว่าสำหรับนักศึกษาทั้ง 4 คนที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่านั้น

ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้นอนใจได้มีการติดตามผลถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาทั้ง 4 คนให้มีการกักตนเองอยู่ในบ้านเป็นระยะเวลา 14 วันตามเงื่อนไขของรัฐบาลที่มีการประกาศออกมาและมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสังเกตการณ์ว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือไม่ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงได้ทราบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

        จะเห็นได้ว่าในสถานศึกษาเริ่มมีการที่จะระบาดอย่างกว้างขวางเนื่องจากว่าไปตอนนี้สถานศึกษาที่ยังเปิดให้นักศึกษาได้เข้าไปใช้บริการก็จะเป็นพวกมหาวิทยาลัยต่างๆถึงแม้ว่าบางที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์แล้ว

แต่บางครั้งรักษาก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปติดต่อธุระกับทางมหาวิทยาลัยหรือบางคนก็มีธุระที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศและเมื่อกลับมาอาจจะได้รับเชื้อเมื่อกลับมาถึงเมืองไทยก็อาจจะต้องมีการกักตนเองจะได้มีเวลา 14 วันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อไปให้กับบุคคลอื่น

รวมถึงต้องตรวจสอบตนเองว่ามีเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายหรือไม่ปลอดภัยเช่นนั้นแล้วการแพร่ระบาดในสถานศึกษาก็จะยังมีอย่างต่อเนื่องด้วยไปซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยที่พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่ายังมีการประกาศออกมาจากมหาวิทยาลัยจุฬาเท่านั้นสำหรับมหาวิทยาลัยอื่นยังไม่มีการแจ้งเข้ามาว่ามีนิสิตนักศึกษามีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

ดังนั้นในขณะนี้ทางนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองหรือแม้แต่พระอาจารย์ที่มาทำงานที่มหาวิทยาลัยก็ต้องมีการป้องกันตนเองไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสหรือมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วยการพยายามล้างมือให้สะอาดบ่อยๆรวมถึงใช้เจลล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะมีการจับสิ่งของหรือหลังจากสิ่งของทั้งควรจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

ทุกครั้งเพราะในสถานศึกษาก็จะมีประชาชนรวมถึงนักศึกษาและครูบาอาจารย์เป็นจำนวนมากที่พากันเดินทางมาใช้สถานที่แห่งนี้จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งรวบรวมคนเป็นจำนวนมากให้มาอยู่รวมกันดังนั้นจึงมีความเสี่ยงมากที่อาจจะทำให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากสถานศึกษาได้ซึ่งหากเป็นไปได้หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยในช่วงนี้นักศึกษาเองก็ควรจะงดการเดินทางไปมหาวิทยาลัยเช่นกัน 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabet

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén