ความเป็นมาของบริษัทการบินไทย หาก พูดถึงชื่อการบินไทยแล้วทุกคนย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดี  โดยเมื่อพูดคำว่าการบินไทยทุกคนย่อมนึกถึงสัญลักษณ์นั่นก็คือเครื่องบินและแอร์โฮสเตสซึ่งขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามรวมถึงการบริการที่ดีเยี่ยมบนเครื่องบิน 

และยังคงจะนึกถึงตั๋วเครื่องบินที่มีราคาแพง  สำหรับบริษัทการบินไทยนั้นเป็นบริษัทที่มีการจัดตั้งขึ้นมา ตั้งแต่ปีพศ 2502  

ซึ่งการบินไทยนั้นเป็นบริษัทที่มีการทำเป็นสัญญาร่วมกันระหว่างบริษัทเดินอากาศไทยจำกัดและอีกบริษัทนั่นก็คือบริษัท SAS    แน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขึ้นมานั้นก็เพื่อการค้าดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการบิน

      ปัจจุบันบริษัทการบินไทยยังคงเปิดให้บริการอยู่ถึงแม้จะประสบปัญหาอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องภาวะสถานการณ์เงินทุนภายในบริษัทที่นี่ขณะนี้มีหนี้สินเป็นจำนวนมากและอยู่ขั้นตอนของการถูกฟ้องล้มละลายแต่ก็ยังคงดำเนินธุรกิจ  และมีการวางแผนการเกี่ยวกับการนำเงินมาใช้หนี้เพื่อให้บริษัทการบินไทยยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้

       ในอดีตนั้นบริษัทการบินไทยเป็นบริษัทภายใต้การดูแลของกระทรวงคมนาคมและถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจผู้คนต่างอยากเข้ามาทำงานภายใต้บริษัทการบินไทย ความเป็นมาของบริษัทการบินไทย เนื่องจากสวัสดิการที่ดีเยี่ยมและแน่นอนว่าด้วย

การดูแลของกระทรวงคมนาคมหลายคนจึงเชื่อว่าบริษัทการบินไทยจะไม่มีวันล้มอย่างแน่นอน   ภายใต้การทำงานของบริษัทการบินไทยนั้นจะเปิดเส้นทางการบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและธุรกิจนับตั้งแต่เปิดกิจการมาก็สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทการบินไทยมาอย่างยาวนาน

     แต่อย่างไรก็ตามเมื่อประมาณปีพศ 2520   บริษัทที่ร่วมทุนดั่ง SAS ก็ได้มีการแจ้งขอยกเลิกการทำสัญญาร่วมทุนร่วม  และหลังจากที่มีการยกเลิกสัญญากับบริษัท SAS แล้วหุ้นบางส่วนของการบินไทยก็ถูกโอนไปให้กับกระทรวงการคลัง  จนในที่สุดบริษัทการบินไทย  จำกัด  มหาชน เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของคนไทย กลายมาเป็นบริษัทสายการบิน  ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ อย่างแท้จริง 

    และหลังจากมีการดำเนินกิจการมานานหลายปีในที่สุดประมาณปีพศ 2534 บริษัทการบินไทยก็เริ่มมีการนำบริษัทตัวเองเข้าสู่ตลาดทรัพย์กลายเป็นที่รู้จักและมีทุนจดทะเบียนมากถึง 3 พันล้านบาทเลยทีเดียวหลังจากนั้นกิจการก็เป็นไปได้ด้วยดีมาโดยตลอดท้ายที่สุดแล้วก็มีการจัดสรรหุ้นออกมาจำหน่ายให้กับพนักงานของตนเองได้มีการถือครองหุ้             และในตอนนี้ความยิ่งใหญ่ของบริษัทการบินไทยก็ยังคงมีอยู่ไม่มีคนไหนที่ไม่รู้จักบริษัทสายการบินไทยหากมีการเดินทางโดยเครื่องบินแล้วทุกคนย่อมเลือกสายการบินที่ขึ้นชื่อเรื่องของความบริการที่ดี  เป็นสายการบินดังระดับโลกที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดี

 

สนับสนุนโดย.  สมัคร บาคาร่า ufabet