ข้อดีอีกประการหนึ่งคือความผูกพันทางสังคม

ระหว่างแม่กับทารกเป็นต้น มารดาของทุกวัฒนธรรมร้องเพลงให้… Continue reading ข้อดีอีกประการหนึ่งคือความผูกพันทางสังคม