สังคมออนไลน์ หมายถึง การที่มนุษย์เชื่อมโยงถึงกัน ทำความรู้จักกัน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปการให้บริการผ่านเว็บไซต์เชื่อโยงบุคคลต่อบุคคลไว้ด้วยกัน โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีพื้อที่ให้บุคคลเข้ามาทำความรู้จักกัน มีพื้นที่บริการเครื่องมือต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้างเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้และเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้คุ้นเคย จนกลายเป็นชุมชนที่ผู้ใช้สามารถแชร์ตัวตนและทุก ๆ สิ่งที่สนใจ เชื่อมโยงกับคนในเน็ตเวิร์กด้วยวิธีการต่าง ๆ เมื่อเกิดความสนใจสามารถเชื่อมต่อกลับ นอกจามสามารถติดต่อกับเพื่อนได้ยังสามารถติดต่อกับเพื่อนของเพื่อนได้

TIP Report Special Focus เมื่อรัฐบาลเป็นผู้ค้ามนุษย์

เราจะเจาะลึกประเด็นต่างๆ ที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษซึ่งรายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2565 ได้เน้นย้ำไว้ วันนี้เรากำลังขยายดูว่ารัฐบาลสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ค้ามน

Read More »

การทำสมาธิสิ้นปีในการแข่งขันทั้งที่นี่และที่นั่น

การทำสมาธิสิ้นปีในการแข่งขัน เมื่อคุณมุ่งมั่นเพื่อความยุติธรรมในสังคม ไม่สำคัญว่าคุณอยู่ที่ไหนหรือเกี่ยวข้องกับปัญหาใดมากที่สุด คุณจะต่อสู้และร้องหาคว

Read More »

ทะเลสาบกลายสภาพเป็น บอลน้ำแข็ง

ทะเลสาบกลายสภาพเป็น บอลน้ำแข็ง ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงในหลายประเทศเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ

Read More »

การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นด้วยวิธีการและเมื่อเราโต้ตอบกับผู้อื่น)

เมื่อเราฟังผู้อื่นที่มีความคิดเห็นและประสบการณ์ชีวิตต่างจากเราด้วยความเคารพ เราจะเริ่มการฟังเป็นขั้นแรก เรายอมรับว่ามีมุมมองและมุมมองมากมายในประเด็นที

Read More »

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหยื่อไม่ใช่นางฟ้า

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหยื่อไม่ใช่นางฟ้า ในการตอบสนองของเขา สัญชาตญาณของเขาคือการแยกแยะความคิดเรื่องความมีค่าควรและปฏิเสธความคิดที่ว่าเราสามารถหรือควรแยก

Read More »

วิธีการบริโภคของ McDonaldized

วิธีการบริโภคของ McDonaldized ส่งเสริมการซื้อของให้ได้มากที่สุด ระบบที่มีเหตุผลอย่างเป็นทางการยังสามารถกำหนดเป็นระบบ McDonaldized ระบบดังกล่าวมีลักษณะ

Read More »

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén