สำหรับประเทศยักษ์ใหญ่และถือว่าเป็นประเทศที่มีอำนาจอย่างมากประเทศหนึ่งอย่างรัสเซียนั้น ได้มีการประกาศที่จะทำสงครามกับยูเครน เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งก่อนนหน้านั้นก็เคยมีการทำสงครามกันอยู่เรื่อยๆ โดยสงครามในครั้งนี้นั้นเป็นการยกระดับความรุนแรงที่รัสเซียนั้นได้กระทำต่อยูเครนตั้งแต่ในปี 2014

จนกระทั่งในครั้งนี้ รัสเซียได้เพิ่มความรุนแรงและทำสงครามที่คาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้นและกินเวลาในการเกิดสงครามอย่างยาวนาน ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำสงครามนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศที่มีการทำสงครามเท่านั้น แต่ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับทั่วโลกด้วย

ผลกระทบจากสงครามครั้งใหญ่

ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรัสเซียนั้นในมุมมองของเศรษฐกิจโลกนั้น

ก็คือในเรื่องของความเชื่อมั่นและความมั่นใจที่ทั่วโลกนั้นมีต่อรัสเซีย ก็คือราคาหุ้นในตลาดนั้นตกลงมาทั่วโลก ซึ่งสถาการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สร้างความตกใจและตื่นตระหนกให้กับคนทั้งโลก ซึ่งก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นจะมีความยืดเยื้อรุนแรงและยาวนานไปจนถึงเมื่อไหร่ด้วยและอาจจะเกิดขึ้นไปเป็นสงครามโลกหรือไม่

ผลกระทบในเรื่องของราคาน้ำมัน พลังงาน ว่าจะเป็นแก๊สหรือน้ำมันนั้น ก็มีราคาที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งก็มีผลต่าเนื่องมาจากสภาวะเงินเฟ้อของโลก เป็นปัญหาใหญ่อีกหนึ่งปัญหาและเป็นปัญหาที่โลกเรานั้นได้เผชิญอยู่โดยเฉพาะประเทศอเมริกานั้นก็มีสภาวะเงินเฟ้อพุ่งไปถึง 7.5% เลยด้วย ซึ่งสภาวะเงินเฟ้อนั้นได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2022 ซึ่งก็มีการเฟ้อขึ้นเรื่อยๆ และประเทศไทยนั้นก็ได้รับผลกระทบเหล่านี้เช่นกัน

ด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ การค้าน้ำแบบปลีกนั้นมีราคาสูงรวมถึงพลังงานต่างๆ ที่มีการเพิ่มราคาตามราคาน้ำมันเช่นกัน ถึงแม้ว่ารัฐบาลนั้นจะมีการช่วยเหลือด้วยการนำเงินจากกองทุนน้ำมันมาช่วยดึงเพื่อไม่ให้น้ำมันนั้นมีราคาสูงจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันก็ยังขึ้นเพิ่มเรื่อยๆ ถ้าหากสงครามนี้นั้นยังไม่จบอนาคตก็จะได้เห็นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจนน่าตกใจ 

ผลกระทบโดยตรงในเรื่องของ Supplier Chain ซึ่งในยุโรปนั้นมีการพึ่งพาในการใช้แก๊ส น้ำมันรวมถึงพลังงานในรัสเซีย ทำให้ประเทศอย่างเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี นั้นได้รับผลกระทบโดยตรงด้วย ซึ่งประเทศอุตสาหกรรมหนักอย่างเยอรมันนั้นเมื่อขาดแคลนพลังงานที่จำเป็นไปแล้วนั้นทำใหในการทำงานในกระบวนการอุตสาหกรรมนั้นหยุดชะงักลง ถึงแม้จะมีการนำพลังงานอื่นเข้ามาใช้เพื่อทดแทน แต่ในอนาคตก็จะเกิดการคลาดแคลนขึ้นเนื่องจากมีการใช้ในปริมาณที่มากนั่นเอง

ถือได้ว่าเป็นการทำสงครามที่ยิ่งใหญ่และทำให้โลกนั้นเกิดผลกระทบต่างๆมากมาย ถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงในการเกิดขึ้นของสงครามในครั้งนี้ แต่ผลกระทบทางอ้อมที่ได้รับนั้นถือว่าเป็นผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนและความวิตกกังวลอย่างมากด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนจาก    ufabet เว็บตรง