ธนาคารกสิกรลุยปล่อยกู้ฟรีแลนซ์เอาใจประชาชนที่ทำงานไม่มีหลักแหล่ง นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดเผยว่า แผนการปล่อยสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยในปี 2563

จะเน้นกลุ่มคนอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ซึ่งที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งงานยาก เพราะไม่มีข้อมูลทางการเงินให้ธนาคารได้พิสูจน์รายได้

โดยปัจจุบันมีการวิเคราะห์รายได้จากข้อมูลจากหลายช่องทางทำให้ธนาคารประเมินรายได้และความสามารถการชำระหนี้ของผู้กู้นั้นได้มากขึ้น จากเดิมปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้ประจำหรือมนุษย์เงินเดือน เพราะมีแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอน

สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2562 ที่ผ่านมา เติบโตได้ดีที่ 16% ในไตรมาสที่3 ส่วนช่วง9เดือน ปีที่ผ่านมาเติบโตสูง 10.1% เป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่ 59,000 ล้านบาท ส่วนพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง3.1แสนล้านบาท

ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายไม่เกิน 3.7% เนื่องจากเห็นกลุ่มผู้กู้ที่เคยมีโอทีมากแต่พอมาช่วงเศรษฐกิจขยายตัวไม่ดีทำให้โอทีหาย รายได้จึงลดตาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถชำระหนี้จึงผิดชำระหนี้จำนวนมาก

ในปีที่ผ่านมาสินเชื่อบ้านนั้นได้เติบโตมากจากช่วงไตรมาสแรกปีก่อนเพราเร่งปล่อยกู้ก่อนจะมีผลบังคับใช้เรื่องมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือแอลทีวีของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ทำให้มีแรงสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งปี 2562 เติบโตได้สูงกว่าเป้าหมาย

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า สินเชื่อรายย่อยช่วง 9 เดือนที่ทั้งส่วนบุคคลและบัตรเครดิตเติบโต 19.5% เพราะคนยังต้องการนำเงินไปใช้จ่ายช่วงเศรษฐกิจไม่ดีทำให้รายได้น้อยลง

และมีพ่อค้าแม่ค้าหันมาใช้สินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตจากเดิมไม่มีข้อมูลว่าพ่อค้าแม่ค้าใช้สินเชื่อประเภทนี้ในการทำธุรกิจมากหรือน้อยแค่ไหน

การคุมภาระหนี้ต่อรายได้ อยู่ระหว่างคุยกับสมาคมธนาคารกสิกร ปล่อยกู้ให้คนรายได้ต่ำในการดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ติดขัด ทำให้ใช้ประโยชน์ต่อชีวิตได้ดี

 

สนับสนุนโดย  sa gaming บาคาร่า