สถานที่กักตัวของรัฐ ถูกแฉ

สถานที่กักตัวของรัฐ ถูกแฉว่าอาหารไม่สะอาดมีทั้งของเน่าแ… Continue reading สถานที่กักตัวของรัฐ ถูกแฉ