ความกดดันจากสังคมไทย ในปัจจุบันสังคมไทยถือว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างมีความกดดันอย่างมาก ถึงแม้ว่าความกดดันนี้นั้นจะมีกันมาอย่างช้านานแล้ว แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคม ความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างเปลี่ยนไป ทำให้ความกดดันนั้นอาจจะส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตและสร้างความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในจิตใจของคนในยุคปัจจุบันได้นั่นเอง

ทำให้เด็กยุคใหม่ในสังคมไทยนั้นเลือกที่จะเดินออกนอกกรอบเป็นจำนวนมาก แต่ความสำเร็จนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยาก ด้วยสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ต่างๆ เมื่อเกิดการคิดนอกกรอบ เด็กยุคใหม่มีความอิสระทางด้านความคิด การใช้ชีวิตมากขึ้นก็จริง

แต่สุดท้ายแล้ว ถ้าหากว่าพวกเข้านั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จในช่วงอายุที่ผู้ใหญ่หรือสังคมนั้นคาดหวังก็ทำให้เกิดความกดดันขึ้น ทำให้ความกดดันเหล่านี้เป็นผลกระทบต่อคนยุคใหม่ๆ

การศึกษา เป็นสิ่งที่ถูกกดดันอย่างมากในยุคปัจจุบัน ถึงแม้ว่าการเรียนการศึกษาไทยนั้นในปัจจุบันมีมาตรฐานที่ต่ำลง แต่การถูกกดดันให้มีการศึกษาที่สูงนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในสังคมไทย โดยคนยุคใหม่นั้นถึงแม้จะมีการศึกษาที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับในยุคก่อนที่ผ่านมาด้วยความสามารถในการเรียนรู้รวมถึงความสามารถในการใช้จ่ายนั้น

มีมากกว่าในยุคก่อน แต่กลับพบว่าคนที่มีการศึกษาที่สูงนั้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างจริงจัง เพราะขาดการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติเพราะในปัจจุบันมีการเน้นการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่

ทำให้เมื่อมีการศึกษาที่สูงแต่ความสามารถต่ำก็เป็นความกดดันในด้านของการศึกษา ทำให้คนยุคใหม่นั้นกดดันและทำให้ต้องเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปอีก 

การมีบ้านมีรถ ถือว่าเป็นความกดดันที่เกิดจากคนในยุคเก่าๆ หรือพ่อแม่เรานั่นเอง ว่าเมื่อเรียนจบแล้ว การซื้อบ้านซื้อรถนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศนั้น บ้านและรถไม่มีความจำเป็นเพราะเป็นสิ่งที่สร้างหนี้และไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้

โดยเฉพาะรถหรือยานพาหนะ แต่อาจจะกล่าวได้ว่าสังคมไทยนั้นยังคงยึดติดกับทรัพย์สินภายนอก ทำให้เกิดความกดดันต่อคนยุคปัจจุบันว่าการมีบ้านมีรถนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นรู้สึกประสบความสำเร็จ

การมีครอบครัว ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกกดดันอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการโสดสูงขึ้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมปัจจุบันทำให้คนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะใช้ชีวิตคนเดียวและไม่แต่งงานมีครอบครัว ทำให้เกิดความกดดันว่า อายุเท่านี้แล้วต้องมีลูกต้องมีครอบครัว ซึ่งก็มองว่าในยุคปัจจุบันการมีลูกและครอบครัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอีกต่อไป

การทำงานและการมีฐานะที่มั่นคง สภาพแวดล้อมปัจจุบันก็กดดันมากพอแล้ว คนในยุคนี้จะต้องพบเจอกับความกดดันทางด้านการทำงาน จะต้องมีงานที่ดี โดยที่คนยุคใหม่นั้นมักจะคิดอีกแง่หนึ่งคือการทำงานที่ชอบหรือการได้ทำในสิ่งที่เป็นตัวเอง

มากกว่า การทำงานเพื่อสร้างฐานะ ทำให้เมื่อถึงช่วงที่ผู้คนนั้นควรมีงานและฐานะที่มั่นคงก็มักจะโดนกดดันอย่างรุนแรงเช่นกัน ดังนั้นแล้วการมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจของคนในยุคปัจจุบันนั้นจะต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพราะมีความกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิตค่อนข้างมาก

 

สนับสนุนโดย.    ufabet สมัคร