แฟชั่นปี 1960 ทางการและห้างสรรพสินค้าแบบเก่า

แฟชั่นปี 1960  ในช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นทศวรรษที่มีการเ… Continue reading แฟชั่นปี 1960 ทางการและห้างสรรพสินค้าแบบเก่า

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในการใช้ชีวิตประจำวัน

ปัญหาฝุ่น PM 2.5  คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดเฉลี่ยไ… Continue reading ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในการใช้ชีวิตประจำวัน