Author: adminone (Page 1 of 7)

มุมมองด้านการพนันในปัจจุบัน

ปัจจุบันต้องบอกเลยว่ามีการเจริญเติบโตมากขึ้นในด้านวงการสีเทานี้ที่เรียกว่าวงการด้านการพนันนั่นเอง ในอดีตนั้นการพนันเป็นเพียงกิจกรรมที่มีการละเล่นกันเพื่อความเพลิดเพลินและเป็นกิจกรรมยอมว่างเพื่อค่าเวลา เพราะในอดีตนั้นตอนที่ยังไม่มีโซเชียล

หรือสื่ออนำลน์ต่างๆในปัจจุบันคนเรานั้นก็จะต้องหากิจกรรมในการทำระหว่างวันนั่นเองและการเล่นการพนันก็เป็นกิจกรรมที่คนในยุคนั้นแห้ความสนใจและมีการจัดกิจกรรมในการเล่นการพนันนี้นั้นขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนั่นเอง

แต่ในปัจจุบันนี้นั้นการพนันไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมยามว่างเหมือนในยุคก่อนนั้นแล้ว เพราะคนส่วนใหญ่นั้นได้มีการหันมาเล่นการพนันเป็นอาชีพจำนวนมาก เพราะว่าปัจจุบันมีการพนันหลากหลายรูปแบบมากมายทำให้คนนั้นคิดว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถทำให้ได้เงืนได้จริงด้วยและที่สำคัญไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเหมือนการทำงานประเภทอื่นๆด้วย

เนื่องจากมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก ทำให้คนเรานั้นมีการประยุกต์การพนันมาเป็นการพนันออนไลน์ต่างๆมากมายยิ่งทำให้การพนันเป็นสิ่งที่มีการแพร่หลายมากขึ้นและมีผู้เล่นจำนวนที่มากขึ้น

และผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันในลักษณะนี้นั้นหวังที่จะรวยทางลัดด้วยกันทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเล่นได้ตลอดเวลาและได้เงินง่าย แต่แน่นอนว่าคำว่าการพนันนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถให้เงินผู้เล่นตลอดไปได้ เพราะการเล่นการพนันนั้นจะมีได้มีเสียอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

  นอกจจากนี้แล้วการพนันยังเป็นสิ่งที่มีการเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างทำให้ผู้เล่นในปัจจุนนี้มีอายุที่น้อยลงจากแต่ก่อน โดยส่วนใหญ่ผู้เล่นการพนันนั้นอายุจะเฉลี่ยอยู่ที่20-60ปี แต่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า20เป็นจำนวนมาก

และสาเหตุที่ทำให้เด็กเหล่านี้นั้นสามารถเข้าถึงการพนันได้อย่างง่ายก็คือ สื่อสัวคมออนไลน์ต่างๆนั่นเอง เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนบนสื่อก็มักจะมีการโฆษณาแอบแฝงด้วยเว็บการพนันอยู่ทั้งสิ้น ทำให้เด็กในช่วงอายุต่ำกว่า20ปีนั้นอยากจะลองเล่น

เพราะเชื่อในคำชวนเชื่อต่างๆที่ได้มีการโปรโมทผ่านสื่อนั่นเองและเมื่อเด็กที่อายุต่ำกว่า20นั้นหลงเข้าไปในวงการการพนันก็ทำมห้พวกเขาเห่านั้นไม่สามารถปลีกตัวออกมาจากวงการนั้นได้เนื่องจากเป็นการติดการพนันเป็นอล่วนั่นเอง

ดังนั้นการดูแลสอดส่องจากครอบครัวและโรงเรียนเพื่อแนะนำแนวทางที่ดีเพื่อไม่ให้เด็กนั้นเข้าไปลุ่มหลงอบายมุขนั่นเองทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เด็กในปัจจุบันนั้นเกิดความผิดพลาดและหลงผิดในการพนันนั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  sexybaccarat

ประสบการณ์จะสั่งสอนเราให้เป็นคนที่ดีขึ้น

ในชีวิตของคนเรานั้นก็ล้วนที่จะต้องได้พบและเจอกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือที่เรานั้นเรียกกันว่าประสบการณ์ชีวิตนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั้นล้วนก็เป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป ไม่ว่าจะเป็นผู้คนเรื่องราวต่างๆมากมาย

หรือสิ่งใดๆก็ตาม สักวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่ผ่านไปแต่สิ่งที่เราจะได้จากสิ่งเหล่านี้ก็คือประสบการรืเราได้พบหรือได้ทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ผลลัพธ์ที่เราได้จากสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างแน่นอนว่าผลลัพธ์ในการกระทำย่อมมีสิ่งที่แตกต่างไปเสมอ

แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ผ่านไป สิ่งที่เราด้จากสิ่งเหล่านี้ก็คือประสบการณ์ทั้งดีและไม่ได้และประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เรานั้นสามารถนำมาเป็นบทเรียนของชีวิตและนำมาเป็นประสบการณ์ที่จะสามารสั่งสอนตัวเราให้เรานั้นเป็นคนที่ดีขึ้นได้หรือการสะสมประสบการณ์ที่มากๆนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้คิดและวิเคราห์ได้ว่าตัวเราเองนั้นควรจะเป็นคนอย่างไรในอนาคต

เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมา ประสบการณ์ในชีวิตของเรานั้นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือความผิดพลาดเพราะเราทุกคนนั้นเกิดมาล้วนก็ต้องเคยทำหรือเผชิญความผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นอยู่ที่เรานั้นจะสามารถรับมือและเผชิญกับความผิดพลาดนั้นอยางไร

ถ้าเรารับมือได้ดีหรือแก้ไขความผิดพลาดนั้นไรวดเร็วเราก็จะผ่านความผิดพลาดหล่านั้นมาได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าเรานั้นไม่สามารถที่จะรับมือกับความผิดพลาดได้ดีนักนั้นเราก็อาจจะต้อวใช้เวลาในการผ่านสิ่งเหล่านั้นมาให้ได้นั่นเอง

เราจะเรียนรู้ในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรทำ ประสบการณ์ก้จะช่วยสั่งสอนเราในเรื่องการทำสิ่งที่ควรทำเพราะเมื่อเรามีประสบการร์ในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องที่ดีและในเรื่องไม่ดีและแน่นอนด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์เรามักจะเลือกทำในสิ่งที่ดีก่อนเสมอส่วนสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเลี่ยงยู่แล้ว

เมื่อตอนที่เรายังไม่รู้นั้นว่าสิ่งไหนทำแล้วดีสิ่งไหนทำแล้วไม่ดีแต่ประสบการร์นั่นเองที่จะช่วยสั่งสอนเราให้เรารู้ว่าอะไรที่เราทำมาแล้วนั้นสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีและเราจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองว่าประสบการณ์นั้นสั่งสอนอะไรเราก็จะมีการปฏิบัติเช่นนั้น

เราจะไม่ทำผิดซ้ำไปซ้ำมา เมื่อเรามีประสบการรืเราผ่านเรื่องราวและเหตุการรืต่างๆมามากมายแน่นอนว่าเราเจอทั้งความผิดพลาดความสมหวังและสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากประสบการร์ได้นั้นก็คือการไม่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดอีกครั้งนั่นเอง

เพราะเมื่อเราทำความผิดพลาดให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งนั้นก็จะถือว่าเรานั้นไม่ได้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์เลยประสบการณ์ยังเป็นสิ่งที่ช่วยสั่งสอนเราได้อย่างมากมายดังนั้นอย่าไปกลวในความผิดพลาดแต่จงใช้ชีวิตอย่างตั้งใจและมีสติเสมอ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    เล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

ความแตกต่างระหว่างเอกชน VS ราชการ

เคยเป็นไหมที่พ่อแม่สนับสนุน ส่งเสริมให้เราไปสอบข้าราชการ บางครั้งเราอาจจะเกิดคำถาม และไม่เข้าใจในความต้องการของพ่อแม่ว่างานเอกชนก็เงินเดือนสูง แต่ทำไมพ่อแม่ถึงอยากให้เป็นข้าราชการเหลือเกิน

แต่นั่นก็อาจเป็นเพราะพ่อแม่เล็งเห็นถึงความมั่นคงในงานราชการมากกว่าผลตอบแทนในตัวเงินของเอกชน ซึ่งวันนี้เราจะมาบอกความแตกต่างระหว่างข้าราชการและงานเอกชนให้ได้รู้อย่างพอสังเขปว่ามีอย่างไรบ้าง

1.ความมีเวลา

ข้าราชการนั้นทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 หยุดทุกเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ ในขณะที่เอกชนนั้นมีเวลาที่ไม่แน่นอนและแตกต่างกันไปตามบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทำงาน 08.00-17.00 หรือ 09.00-18.00 หรืออาจจะเลิกงานดึก หรือแม้ต้องมาทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วย แต่ถึงอย่างนั้นก็อาจมีเงินค่าทำงานล่วงเวลาหรือเบี้ยเลี้ยงในวันที่ต้องมาทำงานในวันหยุดเพิ่มให้

2.ความมั่นคง

ข้าราชการนั้นมีความมั่นคง หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถไล่พนักงาน ข้าราชการอออกได้ง่ายๆ หากมีการประพฤติผิดวินัยก็จะต้องมีการสอบสวนก่อนว่าผิดจริงหรือไม่ และมีความผิดสถานใด ต้องลงโทษสถานใด ตามบทลงโทษที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ข้าราชการสามารถทำงานได้ยาวนานไปจนถึงเกษียณโดยไม่ต้องกลัวจะถูกเลิกจ้างหรือโดนไล่ออกได้ หากไม่ได้ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในขณะที่เอกชนนั้นพนักงานอาจโดนเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงานได้เมื่อไรก็ได้ หากบริษัท สถานประกอบการมีผลประกอบการไม่ดีอาจบีบบังคับพนักงานให้ออก หรือเลิกจ้างพนักงานอย่างกะทันหัน แม้จะได้ค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้างแต่นั่นก็อาจจะไม่คุ้มกับการที่ต้องออกจากงานแล้วไม่รู้ว่าจะได้งานใหม่อีกเมื่อไร

3.ความสบาย

ข้าราชการนั้นอาจไม่เร่งรีบและกดดันเท่าเอกชน เอกชนค่อนข้างที่จะกดดัน หากอย่างได้การแก้ไขงานอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นวันหยุด หรือเวลานอนหลับ หากหัวหน้าจะเร่งเอางาน พนักงานบริษัทก็ต้องรีบทำให้เสร็จ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากข้าราชการอย่างมาก แม้จะไม่ได้เร่งรีบหรือกดดันเท่า แต่ตัวเนื้องานของหน่วยงานรัฐนั้นจะต้องเป็นแบบแผนและพิธีมากกว่า ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยาก จะต้องมีมาตรฐานของงานตรงตามข้อกำหนดของงานสารบรรณ ในการใช้ตัวอักษร การเว้นวรรค การเว้นระยะห่าง ซึ่งก็มีความยุ่งยากในเรื่องที่แตกต่างกันไป  

4.ผลตอบแทน

ด้วยความที่ข้าราชการงานค่อนข้างน้อย สบาย เงินเดือนจึงค่อนข้างน้อยตามไปด้วย อัตราเงินเดือนเพิ่มก็น้อยกว่าเอกชน และที่สำคัญไม่มีโบนัส นอกจากหน่วยงานของรัฐบางที่เท่านั้นที่อาจจะมีการเสนอโบนัสให้ ซึ่งเป็นไปได้น้อยมาก ในขณะที่เอกชนนั้นค่าตอบแทนจะสูงมากเมื่อเทียบกับการที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ ใช้งานพนักงานอย่างคุ้ม อัตราการเพิ่มเงินเดือนก็สูงมากด้วย มีโบนัสให้ และหากมีงานเยอะ ผลประกอบสูง โบนัสก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีก

5.สวัสดิการ

ข้าราชการนั้นนอกจากจะมีสวัสดิการให้แก่ตัวข้าราชการในการใช้สิทธิรักษาพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐได้ฟรีแล้ว คู่สมรสและบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ก็สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ด้วย รวมทั้งมีบำเหน็จ บำนาญ เมื่อยามที่ต้องเกษียณอีกด้วย หากเป็นตำรวจหรือทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่บุตรก็สามารถเข้าเป็นตำรวจ ทหารได้ ในขณะที่เอกชนอาจจะมีสวัสดิการในเรื่องการทำประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุให้ แต่ไม่มีเงินบำเหน็จ บำนาญยามเกษียณ ซึ่งในเรื่องสวัสดิการนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท แต่ละสถานประกอบการ บางบริษัทค่อนข้างให้สวัสดิการพนักงานดีมาก มีอาหารกลางวันเลี้ยง มีฟิตเนส มีงานเลี้ยงฉลอง มีของขวัญวันเกิดวันแต่งงาน มีบริการรถรับส่ง เป็นต้น เรื่องนี้จะต้องไปพิจารณาดูจากแต่ละบริษัทอีกที

นี่ก็เป็นเพียงความแตกต่างคร่าวๆที่พอจะเห็นได้อย่างชัดๆ แต่ถึงอย่างไรนั้นการจะตัดสินว่าที่ไหนดีคงเป็นไปได้ยาก เพราะถึงขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าชอบการทำงานแบบไหน อยากได้ผลตอบแทนแบบไหน

บางคนอาจลองทำทั้งสองแบบดูเลยก็ได้ เพื่อให้แน่ใจและเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเองชอบแบบไหนมากกว่า ท้ายที่สุดแล้วนั้นการจะเข้าทำงานสักที่อยากให้ดูไปถึงสังคมที่ทำงานด้วยว่าเป็นอย่างไร แม้สวัสดิการจะดีแต่ถ้าเพื่อนร่วมงานไม่ดีก็อาจทำให้อึดอัดใจได้เช่นกัน

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่าออนไลน์ เว็บไหนดี

การทำรายรับรายจ่ายเป็นประจำ

การทำรายราบรายจ่ายในแต่ละวันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างมากและควรมีการฝึกการทำสิ่งเหล่านี้ให้สร้างเป็นนิสัยและความเคยชินในทุกๆวัน วันคนอาจจะคิดว่าการทำรายรับร่ายจ่ายนั้นเป็นเรื่องที่เสียเวลา

เพราะจะต้องค่อยมานั่งบันทึกหรือมานึกคิดในการทำรายรับรายจ่ายประจำวันด้วยหรือบางคนก็บอกว่าเสียเวลาเพราะวันหนึ่งนั้นรายรับและรายจ่ายมีค่อนข้างเยอะ ทำให้บางครั้งการบันทึกรายรับรายจ่ายนั้นอาจจะเกิดการตกหล่นนั่นเอง

เนื่องจากในปัจจุบันถือว่าเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือเป็สิ่งที่มีการพัฒนาการเพื่อให้ตอบสนองผู้ใช้งานมากที่สุด ดังัน้นแล้วเราสามารถที่จะบันทึกรายรับรายจ้ายโดยผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลย ซึ่งสามารถทำผ่านแอปอย่าง Excel ได้ง่าย

และสะดวกหรือสำหรับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากมากนักก็อาจจะมีการบันทึกลงในโน๊ตโทรศัพท์นั่นเอง เราสามารถที่จะทำได้เลยในเวลาที่เราเกิดการใช้จ่ายนั่นเอง การบันทันทึกรายรับรายจ่ายนั้นจะสามารถช่วยเราในเรื่อง

การสร้างพฤติกรรมการใช้เงินที่ดี เพราะการทำรายรับรายจ่ายนั้นเราจะทราบถึงความเป็นไปและรายการเดินบัญชีของเงินเข้าออกในแต่ละวัน ทำเรารู้ว่าเราจะต้องใช้เงินต่อวันอย่างไรและมีกำหนัดเงินในการใช้เงินแต่ละวันเป็นต้น และเราจะมีพฤติกรรมใช้เงินที่ดีมากขึ้นด้วยเพราะเนื่องจากเรานั้นมีการเห็นการเคบื่อนไหวของเงินในรายรับรายจ่ายอยู่เสมอ

มีการวางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือน เมื่อเรามีการทะรายรับรายจ่ายนั้น เราจะสามารถรู้ได้เลยว่าในแต่ะเดือนนั้นเราใช้เงินไปกับอะไรบ้างและเราจะต้องใช้เงินและเราจะต้องมิงนสำรองในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือหากเกิดกรณีฉุกเฉิน เราจะต้องมีเงินในเดือนนั้นๆเท่าไหร่ และถ้าหากเรามีการจัดสรรเงินที่ดี

ในแต่ละเดือนนั้นเราจะมีเงินเหลือใช้อย่างเพียงพอเพราะว่าเรานั้นเกิดดารวางแผนในการใช้เงินแล้วนั่นเอง และการวางแผนการใช้เงินถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้การใช้เงินของเราเป็นไปตามแบบแผนด้วยเพราะถ้าหากเราไม่มีการช้งานไปตามแบบแผนที่วางว้ ก็จะเกิดการที่เงินในแต่ละเดือนไม่พอใช้เป็นต้น การวางแผนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

สามารถทำให้วางแผนทางด้านการเงินได้ง่าย เราจะสามารถจัดสรรได้ว่าเงินในแต่ละส่วนที่มีการลงรายรับรายจ่ายนั้นต้องมีการจัดการกับเงินเหล่านั้นอย่างไรบ้างและจะทราบว่า เงินที่เราใช้ได้จริงๆนั้นมีเท่าไหร่และจะต้องทำอย่างอื่นเท่าไหร่ เราจะสามารถวางแผนได้ง่ายมากกว่าการไม่ทำรายรับรายจ่ายนั่นเอง

ช่วยสร้างนิสัยรักการออม เมื่อมีการทำรายรับราจ่ายนั้น เราจะรู้ถึงตัวเลขของเงินในแต่ล้เดือนและทำใก้รู้ว่า เรานั้นมีการหมุนเวียนเงินในแต่ละเดือนเท่าไหร่แบบแน่ชัด ทำให้เราสามารถนำเงินส่วนที่เหลือนำมาเป็นเงินเก็บได้หรือเงินที่คงเหลือในแต่ละเดือน ดูว่าในรายรับรายจ่ายของเรานั้นมีกาหมุนเวียนเงินอย่างไร ถ้าหากมีเงินเหลือในแต่ละเอนก็สามารถที่จะนำมาเก็บออมได้

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    บาคาร่า sa

ชุมชาน่าอยู่

ชุมชนเป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดความน่าอยู่ในการอยู่อาศัยของคนในชุมชนและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นรากฐานของประเทศด้วย

ดังนั้นการพัฒนาชุมชนให้เกิดความน่าอยู่แลมีการเปลี่ยนแปลงทันโลกอยู่ตลอดนั้นก็จะสร้างให้คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ชุมชนจะน่าอยู่ได้ไม่ได้เกิดการคนคนเดียวแต่จะต้องมีความร่วมมือกันทังคนในชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

โดยเฉพาะภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนได้ การจะสร้างและทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ได้นั้นก็อาจจะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆจากทั้งคนในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้เกิดชุมชนที่น่าอยู่

สภาพแวดล้อมที่คนในชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลและรักษา สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าหากคนในชุมชนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น ถนนไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงหรือถนนที่เสื่อมโทรมที่เกิดจากการใช้งานหนัก

หรือน้ำเน่าเสียในชุมชนที่เกิดจากการทิ้งขยะหรือสิ่งสกปรกลงในน้ำ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีให้ชุมชนและคนในชุมชนดังนั้นแล้วการช่วยกันรักษาการใช้งานถนน

หรือการไม่ทิ้งขยะลงในน้ำก็เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยทำให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีสภาพแวเล้อมที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะนำไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่และสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตที่ดีของคนในชุมชนด้วย

ความสมัครสมานสามัคคีในการดำรงอยู่ด้วยกัน เป็นสิ่งที่จะสร้างควาน่าอยู่ให้กับชุมชนอย่างมาก เพราะถ้าหากคนในชุมชนมีความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันนั้นก็จะทำให้การอาศัยของคนในชุมชนเป็นไปอย่างสงบร่มเย็น

ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งและสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามในการทำกิจกรรมชุมชนได้เสมอ ความสามัคคีของคนในชุมชนนั้นก็จะนำไปสู่การพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าต่างๆในชุมชนด้วย

ความมีน้ำใจในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นสิ่งที่คนในชุมชนนั้นควรจะมีเพราะการที่เราอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วนั้น ก็เหมือนกับการที่เราอยู่ในบ้านที่หลังใหญ่หลังเดียวกันนั่นเอง การแบ่งปันเป็นสิ่งที่จะสร้างมิตรภาพและความน่าอยู่ของชุมชนได้

และเมื่อคนในชุมชนเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เสมอก็จะทำให้เราคนในชุมชนนั้นๆ ไม่เพียงแตเป็นคนที่มีน้ำใจกับคนในชุทชนเพียงเท่านั้นแต่จะเป็นคนที่มีน้ำใจต่อสังคมที่กว้างขึ้นด้วย

การได้รับการสนับสนุนจากหน่อยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สังคมน่าอยู่ได้นั้นนอกจากคนในสังคมจะสร้างความสัมพันธ์ สภาพแวดล้อม แล้วนั้น สิ่ที่สำคัญไม่ต่างไปจากสิ่งเหล่านี้ที่จะสามารถทำให้สังคมนั้นน่าอยู่

ก็คือ เทคโนโลยีดังนั้นเทคโนยีเป็นสิ่งที่อาจจะต้องได้รับการสนับสนุนนั่นเอง เพราะเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างคนในชุมชนที่ดีและเป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาชุมชนให้ก้าวไกล

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฟรี 100

แพ้หน้ากากอนามัย ทำไงดี?

แพ้หน้ากากอนามัย ทำไงดี? บอกเลย 3 วิธีนี้แก้ปัญหาผิวได้

เดี๋ยวนี้การที่เราจะไปไหนมาไหนส่วนมากเราจะสวมหน้ากากอนามัยตลอดทุกครั้งที่เราออกนอกบ้านนั่นเองเพราะว่าเป็นช่วงเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อไวรัส covid-19 นั่นเองที่ในตอนนี้ระบาดเป็นอย่างมากและทำให้ทุกๆคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยกันนั่นเองเพื่อที่จะไม่เสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคโควิลสายพันธุ์นี้

แต่ว่า ในการที่เราสวมหน้ากากอนามัยตลอดทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านนั้น เราก็มักจะเกิดกับอาการที่เสี่ยงต่อการแพ้หน้ากากอนามัยนั้นเอง ซึ่งในวันนี้เรามาบอกวิธีในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา สำหรับสาวๆที่แพ้หน้ากากอนามัยนั้นเองว่ามีวิธีอะไรบ้าง

         การล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนสำหรับคนที่แพ้หน้ากากอนามัยนั้นควรที่จะเลือกโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนสำหรับใบหน้าของเราเพราะว่าเราเป็นคนที่แพ้ง่ายเราควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความอ่อนโยนและบอบบาง

เพื่อไม่ให้ผิวของเราแพ้ได้ง่ายนั่นเองเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนนั้นจะทำให้เราลดอาการเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้ได้โดย เป็นการที่เรารักอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งนั่นเองนั่นคือช่วงตอนเช้าก่อนที่เราจะสวมหน้ากากอนามัย และช่วงตอนเย็นหลังจากที่เราเลิกหน้ากากอนามัยนั้นเองสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือเราไม่ควรที่จะล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเด็ดขาดเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองขึ้นได้นั่นเอง

       สร้างเกราะคุ้มกันเราด้วยมอสเจอไรเซอร์ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า moisturizer เป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้น และส่วนใครที่มีอาการเกี่ยวกับการแพ้หน้ากากอนามัยนั้นเราขอแนะนำ moisturizer ในการที่จะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างเกราะคุ้มกันไม่ให้เราแพ้หน้ากากอนามัยนั้นเอง

เพราะว่าในมอเตอร์เลเซอร์นั้นมีทั้งวิตามินบี 3 เนื่องจากคุณสมบัติที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและเป็นเกราะคุ้มป้องกันของผิวเรานั่นเองเพื่อให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นและมีความอิ่มน้ำช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวของเราแม้ผิวของเราจะเป็นผิวที่บอบบางรวมถึงรอยแดงต่างๆที่เกิดจากลมใบหน้าของเรานั่นเอง

        การที่เราเลือกใช้ครีมที่ดีมีประสิทธิภาพ คนที่มีอาการเกี่ยวกับแพ้หน้ากากอนามัยนั้นสิ่งที่สำคัญแล้วคือการที่เราต้องล้างหน้าของเราให้สะอาดด้วยโฟมที่มีความเป็นความอ่อนโยนต่อผิวยังไม่ให้เกิดอาการระคายเคืองแก่ผิวหน้าของเราและต้องหมั่นใช้ moisturizer ในการทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นเราควรที่จะขายใจในการเลือกใช้ครีมนั้นอีกด้วย

เพราะครีมก็เป็นคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้ใบหน้าของเราไม่เสี่ยงต่อการที่จะแพ้  ดังนั้นเราควรที่จะเลือกครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นให้แก่ใบหน้าด้วยและเราควรเลือกผลิตภัณฑ์ พี่มีความชุ่มชื้นแก่ใบหน้าของเรานั่นเอง

การที่เราจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหรือเป็นประจำนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องระมัดระวังและเป็นอาหารที่ส่งผลเสียให้แก่ผิวใบหน้าของเมื่อเรารู้ว่าเรามีอาการแพ้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเราควรที่จะเลือกผลิตภัณฑ์โฟมที่มีความละเอียดอ่อนมาทำให้ผิวขาวไม่เคยอะไรได้ง่ายนั่นเอง

สิ่งที่สำคัญนั้นที่สุดคือการล้างหน้าที่สะอาดและมีโฟมล้างหน้าที่มีความบอบบางเราพิมพ์ของเราเพื่อเป็นภาพในการที่จะไม่ทำให้ใบหน้าของเราเสี่ยงต่อการที่จะเป็นผดผื่นหรือว่ารอยสิวได้นั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ae บาคาร่า

วิธีแก้มือลอกหรือว่าเป็นขุย

ส่วนสาวๆหรือว่าคนที่มือหรือว่าเท้านั้นเกิดอาการลอกเป็นขุยนั้นเราก็ต้องหาวิธีในการที่เราต้องแก้ไม่ให้มือของเรานั้นเกิดอาการลอก

ซึ่งวันนี้เรานั้นจะมาบอกวิธีในการแก้มือลอกที่ทำให้คนที่เกิดอาการแพ้มือลอกเท้าลอกนั้นเอามาใช้กันอยู่ที่เรานั้นจะทำตามกันหรือเปล่าไปดูว่ามีอะไรบ้าง  

  1. ผิวมือที่ลอกนั้นอาจจะเกิดจากอากาศที่เย็นหรือเปล่าถ้าเกิดจากอากาศที่เย็นเราก็ควรที่ใส่เสื้อที่เป็นแขนยาวและเราก็ควรที่จะทาครีมเพื่อที่จะบำรุงผิวของเรานั้นให้ชุ่มชื้นตลอดเวลาขยันทาครีมบ่อยๆจะได้ผิวมือของเรานั้นไม่แห้งนั่นเอง  
  2. เมื่อมือและเท้าของเรานั้นเกิดอาการแห้งที่เกิดจากเรานั้นแพ้สารเคมีดังนั้นเราก็ที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
  3. เกิดจากการที่เรานั้นขาดวิตามินเอที่เราต้องได้เพื่อที่จะไปซ่อมแซมผิวหนังของเรานั่นเองโดยการที่เรานั้นเลือกที่จะกินผลไม้ที่มีวิตามินเอ  หรือว่าเรานั้นเลือกที่จะกินอาหารเสริมนั้นก็ได้เหมือนกันเพราะว่าจะได้ช่วยบำรุงผิวของเรานั่นเอง   

วิธีในการที่เราเลือกจะรักษาอาการมือเท้านั้นลอก 

นั่นก็คือการที่เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงมือและเท้าที่เราต้องไปสัมผัสกับของที่เรานั้นรู้อยู่แล้วว่าเรานั้นต้องเกิดอาการแพ้นั่นเอง  ดังนั้นเราก็ควรที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่าเรานยั้นไม่แพ้และที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของการที่เราต้องไปสัมผัสกับมือและเท้าที่แห้งด้วยการที่เราเปลี่ยน  หรือว่าเรานั้นจะเลือกที่เป็นส่วนผสมของกรดไฮยารูรอนิกเพราะว่าช่วยให้ผิวของเรานั้นชุ่มชื่นนั่นเอง   

หรือว่าเราจะเลือกที่การที่เราหาครีมที่ทำให้ผิวมือและเท้าของเรานั้นชุ่มชื้นด้วยการที่เราทาครีมบ่อยในการที่จะให้มือนั้นมีสภาพที่ชุ่มชื้น หรือว่าจะเลือกซื้อที่เป็นผลิตที่เกี่ยวกับการช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนั่นเอง  

และนอกจากนี้นั้นยังมีเกี่ยวกับสมุนไพรที่ชาวบ้านบอกมาช่วยในเรื่องของความชุมชื่นอีกด้วย  

1.เริ่มจากที่เราต้องไปเก็บใบสะเดาที่เราประมาณ 5-6 ยอด จากนั้นเราก็ไปต้นน้ำให้เดือดแล้วเอาใบสะเดาที่เราเก็บมานั้นไปต้มและทิ้งไว้ประมาณสัก 5 นาที  จากนั้นเราก็เอาเอาจากเตาและก็รอให้น้ำที่เราต้มพอที่อุ่นนั้นเอามือที่เราลอกลงไปแช่ทิ้งไว้สักประมาณ5 นาที  จากนั้นเราก็ไปล้างมือของเราให้สะอาดทำอย่างสัก 5 วันมือของเราที่ลอกนั้นจะค่อยหายไป 

2.ให้เราเอาน้ำมันมะพร้าวนั้นมาทาที่มือที่เรานั้นลอก  วันละ4-5 ครั้งจากนั้นเราก็นวดถูประมาณสัก 3-5 นาที  

แต่ถ้าเรานั้นเป็นคนที่แพ้เราขอแนะนำว่าให้ไปพอแพทย์หน้าจะดีกว่าให้เขานั้นรักษาตามอาการ 

 

สนับสนุนโดย    ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี se

ผู้หญิง ผู้หยิง

สังคมผู้หญิงเรานั้นมีหลากหลายรูปแบบมาก แต่สิ่งที่คนชอบพูดเปรียบเปรย คือ การเกิดเป็นหญิง แสนลำบากจริงๆ

เพศหญิงเป็นเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอ และการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงในแต่ละช่วงวัยนั้น นอกจากมีผลต่อกับร่างกายตัวเองแล้ว ยังกระทบต่อสภาพจิตใจด้วย เพราะฉะนั้นความสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงจึงเป็นตัวแปรสำคัญต่อสุขภาพของผู้หญิงโดยรวม 

แล้วยิ่งเมื่อย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ รังไข่ก็จะเริ่มผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งจะเป็นวงจรของการมีรอบเดือน เมื่อใกล้มีรอบเดือน ระดับฮอร์โมนทั้งสองชนิดก็จะลดลง เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิง ก่อให้เกิดกลุ่มอาการก่อนที่จะมีรอบเดือนที่พวกผู้หญิงเราเรียกว่า PMS (Premmnstrual Syndrome)

กลุ่มอาการก่อนมีรอบเดือน 

ด้านร่างกาย ปวดท้องน้อย ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ไม่มีแรง และจะอ่อนเพลีย

ด้านจิตใจ อารมณ์มักจะแปรปรวนควบคุมอารมณ์ก็ไม่ค่อยได้ จะซึมเศร้าเป็นบางครั้ง บางครั้งจะอารมณ์ร้ายและอาจทำร้ายคนรอบข้างได้โดยไม่รู้ตัว

ด้านสังค เกิดปัญหากับคนรอบข้าง เพราะมักจะหงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัว ทำให้ตัวเองตอนนั้นดูเสียภาพลักษณ์ เพราะทำอะไรไม่ค่อยคิด

จากสภาวะดังกล่าว ก็มักจะทำให้ผู้หญิงต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและมีผลกระทบต่อสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิด

เมื่อย่างเข้าสู่วัยทองหรือเป็นวัยที่หมดประจำเดือน

รังไข่จะเริ่มสร้างฮอร์โมนลดลง ทำให้รอบเดือนค่อยๆหมดไป รังไข่ก็จะหยุดการทำงานและไม่มีการตกไข่อีกต่อไป ทำให้ไม่มีประจำเดือนและไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในด้านต่างๆ อย่างเช่น

ช่องคลอดแห้ง เยื่อบุช่องคลอดบาง ทำให้ระคายเคืองหรือติดเชื้อได้ง่าย

มีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อมักออกตอนกลางคืนเยอะ นอนไม่ค่อยจหลับ และตื่นเร็ว ทั้งที่นอนไม่ค่อยหลับ

ปวดศรีษะ หงุดหงิดง่าย อารมณ์ แปรปรวน

เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือโรคสมองเสื่อม

 

ขอบคุณ  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่  ที่ให้การสนับสนุน

จัดทริปใหญ่ๆสักครั้ง

จัดทริปใหญ่ๆสักครั้ง หนึ่งในการเพิ่มความสัมพันธ์กับเพื่อน

เรื่องนี้การอธิบายนั้นไม่สามารถทำให้เข้าใจได้เท่ากับปฏิบัติจริงอย่างแน่นอน เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดข้างในตัวเรา เป็นความรู้สึกของความอิ่มเอมและน่าจดจำซะมากกว่า สำหรับคนที่ออกทริปกับเพื่อนกันบ่อยคงเข้าใจกันดีแหละว่าหมายถึงเรื่องอะไร

สำหรับผมก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจในระดับนึงก็แล้วกัน แต่ขอแนะนำว่าถ้าอยากรู้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งที่แท้จริงละก็ ลองจัดทริปกันดูทริปอะไรก็ได้ แล้วจะเข้าใจเองอย่างแน่นอน

เพื่อนนั้นมีหลากหลายประเภท แต่ละกลุ่มแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกัน เราและเพื่อนๆจะเริ่มเข้าใจกันจาการศึกษารายละเอียดว่าเพื่อนคนไหนชอบอะไร ถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันสักพักก็จะรู้เองว่าอยากจะจัดทริปรูปแบบไหนให้เข้ากับเพื่อนทุกคนในกลุ่ม แต่เอาจริงๆแล้วนะ

ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเรื่องเที่ยวอ่ะไม่ค่อยปฏิเสธกันหรอก เอาเป็นว่าดูจากงบของแต่ละคนก่อนดีกว่าอย่าไปแบบไม่มีเงินละ เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นให้หมางใจกัน การออกทริปนั้นอย่างน้อยๆก็พยายามจัดกันปีละครั้งก็ดี

แต่หลายๆคนที่พอมีเวลาและปัจจัยเขาก็จัดกันบ่อยๆแหละ การจัดทริปนั้นจะสามารถบอกอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียว ว่าแต่ละคนนั้นมีนิสัยใจคอและมีรายละเอียดต่างๆกันอย่างไร ยิ่งถ้าเป็นทริปที่ค่อนข้างลำบากก็จะยิ่งชัดเจน แต่ก็อยากให้เป็นทริปที่เปิดใจกันหน่อย ลำบากก็ช่วยเหลือกัน เหนื่อยก็พักกันบ้าง

ไม่ใช่เป็นการบังคับกันไปบังคับกันมาจนทำให้ขยาดไม่อยากจะไปกับกลุ่มนี้อีก ซึ่งตรงนี้ต้องเป็นการที่เก็บรายละเอียดไปด้วยแล้วก็ทำจริงในทันทีไปด้วย เริ่มจากทริปง่ายๆก่อนก็ดีเหมือนกัน จะได้ไม่รุนแรงเกินไปจนทำให้แตกหักกันซะทริปแรกๆ

เวลาเราได้เห็นเพื่อนคนนี้เหนื่อยง่ายๆ หรือเพื่อนคนนี้ลุยสุดๆ เพื่อนคนนั้นขี้เกียจเพื่อนคนนี้ขยัน เราจะมาระดมสมองคิดทริปที่เหมาะกับทุกๆคนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่ามากๆ

 

สนับสนุนโดย  ufabet บาคาร่า

กสิกรสั่งลุย

ธนาคารกสิกรลุยปล่อยกู้ฟรีแลนซ์เอาใจประชาชนที่ทำงานไม่มีหลักแหล่ง นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดเผยว่า แผนการปล่อยสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยในปี 2563

จะเน้นกลุ่มคนอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ซึ่งที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งงานยาก เพราะไม่มีข้อมูลทางการเงินให้ธนาคารได้พิสูจน์รายได้

โดยปัจจุบันมีการวิเคราะห์รายได้จากข้อมูลจากหลายช่องทางทำให้ธนาคารประเมินรายได้และความสามารถการชำระหนี้ของผู้กู้นั้นได้มากขึ้น จากเดิมปล่อยสินเชื่อให้กับผู้มีรายได้ประจำหรือมนุษย์เงินเดือน เพราะมีแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอน

สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปี 2562 ที่ผ่านมา เติบโตได้ดีที่ 16% ในไตรมาสที่3 ส่วนช่วง9เดือน ปีที่ผ่านมาเติบโตสูง 10.1% เป็นการปล่อยสินเชื่อใหม่ 59,000 ล้านบาท ส่วนพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยคงค้าง3.1แสนล้านบาท

ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในกรอบเป้าหมายไม่เกิน 3.7% เนื่องจากเห็นกลุ่มผู้กู้ที่เคยมีโอทีมากแต่พอมาช่วงเศรษฐกิจขยายตัวไม่ดีทำให้โอทีหาย รายได้จึงลดตาม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถชำระหนี้จึงผิดชำระหนี้จำนวนมาก

ในปีที่ผ่านมาสินเชื่อบ้านนั้นได้เติบโตมากจากช่วงไตรมาสแรกปีก่อนเพราเร่งปล่อยกู้ก่อนจะมีผลบังคับใช้เรื่องมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือแอลทีวีของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ทำให้มีแรงสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งปี 2562 เติบโตได้สูงกว่าเป้าหมาย

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า สินเชื่อรายย่อยช่วง 9 เดือนที่ทั้งส่วนบุคคลและบัตรเครดิตเติบโต 19.5% เพราะคนยังต้องการนำเงินไปใช้จ่ายช่วงเศรษฐกิจไม่ดีทำให้รายได้น้อยลง

และมีพ่อค้าแม่ค้าหันมาใช้สินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำการเก็บข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคตจากเดิมไม่มีข้อมูลว่าพ่อค้าแม่ค้าใช้สินเชื่อประเภทนี้ในการทำธุรกิจมากหรือน้อยแค่ไหน

การคุมภาระหนี้ต่อรายได้ อยู่ระหว่างคุยกับสมาคมธนาคารกสิกร ปล่อยกู้ให้คนรายได้ต่ำในการดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ติดขัด ทำให้ใช้ประโยชน์ต่อชีวิตได้ดี

 

สนับสนุนโดย  sa gaming บาคาร่า

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén