สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้ยังไม่พ้นวิกฤตเลยหลังจากที่ระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมน้ำอย่างหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

มวลน้ำชีได้หลากเข้าท่วมความสูงเฉลี่ยประมาณ1เมตรแล้วมีประกาศเตือนให้อพยพเนื่องจากว่าคลาดว่าตลอดทั้งคืนจนถึงพนุ่งนี้เช้าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอกี1เมตรโดยมีภาพมุมสูงที่แสดงให้เห็นถึงมวลน้ำจำนวนมหาศาลทลักเข้าท่วมโครงการของหมู่บ้านศุภาลัยที่กำลังถูกน้ำท่วมไปเพิ่มสุงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าน้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่กระทบมากกว่า200หลังคาเรือนขณะเดียวกันถ้าไปดูความสูงเฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่า1เมตรโดยมวลน้ำชีแนวผนังกั้นน้ำที่เสียหายและปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์ทำให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนออกมาจากหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัย

ส่วนนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้สั่งอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านต่างก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินทั้งรถยนต์สัตว์เลี้ยงออกมาอย่างเร็วที่สุด เพราะคลาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกกว่า1เมตรในช่วงค่ำคืนนี้

โดยมีมวลน้ำชีได้ไหลเข้ามาสมทบและจากการไปวัดระดับน้ำก็จะพบว่าตอนนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำอยู่ที่11.30เมตรซึ่งเลยจุดวิกฤตมาประมาณ1เมตรแล้วขนาดที่แผนบริหารจัดการน้ำทางกรมชลประทานขอนแก่นได้เร่งไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำและซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหาย

ซึ่งมวลน้ำชีที่กำลังเข้าท่วมในจังหวัดขอนแก่นเริ่มต้นที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นมวลน้ำก้อนนี้จะไหลไปตามลำน้ำชี

และเข้าท่วมตำบลท่าพร้านสะอาดบ้านโนนอุ่นตำบลเมืองเก่าก่อนที่จะไหลไปยังบ้านพระคือตำบลพระลับแล้วไหลลไปสู่อำเภอโกสุมพิสัยอำเภอเมืองมหาสารครามอำเภอเสลภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองยโสธรอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรและอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้นรวมระยะทางได้830กิโลเมตรก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือแนวทางการไหลของน้ำ ขระที่จังหวัดมหาสารครามสถานการณืที่อ่างเก็บน้ำวังยางที่เป็นจุดรับน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำชีทั้งที่มาจากจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นบางส่วนได้ไหลมาเขตจังหวัดมหาสารคราม

จนเต็มความจุของความกั้นเก็บส่งผลทำให้แม่น้ำชีไม่มีทางระบายมวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยอําเภอกันทรวิชัยและอำเภอเมืองมหาสารครามทางสำนักงานกรมชลประทานที่หกได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งขนย้านสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ที่ปลอดภัย

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  เซ็กซี่ บาคาร่า ขั้นต่ำ10บาท