สังคมของโรงเรียนนานาชาติ ถ้าพูดถึงโรงเรียนนานาชาติแล้วบางคนอาจจะคิดว่ามีความคล้ายคลึงกับโรงเรียนอินเตอร์แต่อันที่จริงแล้วไม่ใช่เลยโรงเรียนอินเตอร์กับโรงเรียนนานาชาตินั้นมีความแตกต่างกัน

เพราะสำหรับโรงเรียนอินเตอร์นั้นเป็นคนไทยที่ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษแต่เด็กส่วนใหญ่ที่เรียนในโรงเรียนอินเตอร์นั้นก็มักจะเป็นเด็กคนไทยนั่นเองเพียงแต่ว่าหลักสูตรการสอนนั้นจะเน้นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่โรงเรียนนานาชาตินั้นจะเป็นโรงเรียนที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเรียนและมีคนไทยประปนเข้าไปเรียนบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

         สำหรับการเรียนโรงเรียนนานาชาตินั้นถ้าหากคุณเข้าไปเรียนในโรงเรียนดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีเด็กมากมายหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นอังกฤษจีน  หรืออาจจะมีประเทศมาเลเซีย  ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งเรียกได้ว่าโรงเรียนนานาชาตินั้นมีมากมายหลายประเทศที่มารวมกันอยู่ในเรียนโรงเรียนนี้และเด็กไทยนั้น

ก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้ทุกคนเพราะโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่แล้วจะมีกฎเงื่อนไขจำนวนนักเรียนที่รับว่าจะสามารถรับเด็กแต่ละเชื้อชาติได้ชาติละประมาณกี่คนดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยนั้นหากมีเงินเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถเข้าเรียนได้ถ้าหากว่ามีการเข้าเรียนช้ายื่นใบสมัครช้ามากจนเกินไป 

        อย่างไรก็ตามสังคมของโรงเรียนนานาชาตินั้นจะมีการเป็นแบบสังคมเปิดกว้างเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนที่เดินทางมาเรียนในโรงเรียนนานาชาตินั้นมีมากมายหลายเชื้อชาติซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะนำประเพณีและวัฒนธรรมแนวความคิดเชื้อชาติของประเทศของตนเองมาใช้ทำให้เด็กที่เรียนในโรงเรียนนานาชาตินั้นจะรู้จักกับมากมายหลากหลายสังคมของแต่ละประเทศนั่นเอง

         นอกจากนี้เด็กที่เข้าโรงเรียนนานาชาติได้นั้นจะต้องมีฐานะที่ค่อนข้างร่ำรวยเลยทีเดียวเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาตินั้นค่อนข้างสูง

เพราะโรงเรียนมักจะมีการเรียกเก็บในเรื่องของค่าหน่วยกิตค่าการเรียนค่าคำกิจกรรมต่างๆซึ่งจะยึดตามหลักของ Rate ของอัตราต่างประเทศเนื่องจากโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ค่อยมีคนไทยสอนจะเป็นครูชาวต่างชาติที่เข้ามาสอนดังนั้นเงินเดือนของครูชาวต่างชาติแพงค่าเทอมของเด็กนักเรียน

ก็จะแพงตามไปด้วยนั่นเองและที่สำคัญโรงเรียนนานาชาตินั้นมักจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่    gclubเครดิตฟรี    มีการบริการที่ดีพร้อมเพราะฉะนั้นด้วยการบริการที่ดีเหล่านี้จึงทำให้มีการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าเล่าเรียนแพงตามไปด้วย 

         นอกจากนี้เราจะพบได้ว่าการที่ปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปเรียนโรงเรียนนานาชาตินั้นพวกเขาจะโตก่อนวัยอันควรและที่สำคัญเขาจะรู้จักเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเร็วกว่าการเรียนโรงเรียนธรรมดาทั่วไปเนื่องจากว่าชาวต่างชาตินั้นค่อนข้างจะเปิดเสรีภาพเกี่ยวกับเรื่องของเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อลูกหลานของเราไปเรียนโรงเรียนนานาชาติพวกเขาก็จะรู้จักเรื่องเหล่านี้เร็วกว่าปกติด้วยเช่นเดียวกัน