ปัจจุบันต้องบอกเลยว่ามีการเจริญเติบโตมากขึ้นในด้านวงการสีเทานี้ที่เรียกว่าวงการด้านการพนันนั่นเอง ในอดีตนั้นการพนันเป็นเพียงกิจกรรมที่มีการละเล่นกันเพื่อความเพลิดเพลินและเป็นกิจกรรมยอมว่างเพื่อค่าเวลา เพราะในอดีตนั้นตอนที่ยังไม่มีโซเชียล

หรือสื่ออนำลน์ต่างๆในปัจจุบันคนเรานั้นก็จะต้องหากิจกรรมในการทำระหว่างวันนั่นเองและการเล่นการพนันก็เป็นกิจกรรมที่คนในยุคนั้นแห้ความสนใจและมีการจัดกิจกรรมในการเล่นการพนันนี้นั้นขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนั่นเอง

แต่ในปัจจุบันนี้นั้นการพนันไม่ได้เป็นเพียงแค่กิจกรรมยามว่างเหมือนในยุคก่อนนั้นแล้ว เพราะคนส่วนใหญ่นั้นได้มีการหันมาเล่นการพนันเป็นอาชีพจำนวนมาก เพราะว่าปัจจุบันมีการพนันหลากหลายรูปแบบมากมายทำให้คนนั้นคิดว่าการเล่นการพนันเป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถทำให้ได้เงืนได้จริงด้วยและที่สำคัญไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเหมือนการทำงานประเภทอื่นๆด้วย

เนื่องจากมีการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีอย่างมาก ทำให้คนเรานั้นมีการประยุกต์การพนันมาเป็นการพนันออนไลน์ต่างๆมากมายยิ่งทำให้การพนันเป็นสิ่งที่มีการแพร่หลายมากขึ้นและมีผู้เล่นจำนวนที่มากขึ้น

และผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันในลักษณะนี้นั้นหวังที่จะรวยทางลัดด้วยกันทั้งสิ้น เพราะเป็นสิ่งที่สามารถเล่นได้ตลอดเวลาและได้เงินง่าย แต่แน่นอนว่าคำว่าการพนันนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถให้เงินผู้เล่นตลอดไปได้ เพราะการเล่นการพนันนั้นจะมีได้มีเสียอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

  นอกจจากนี้แล้วการพนันยังเป็นสิ่งที่มีการเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างทำให้ผู้เล่นในปัจจุนนี้มีอายุที่น้อยลงจากแต่ก่อน โดยส่วนใหญ่ผู้เล่นการพนันนั้นอายุจะเฉลี่ยอยู่ที่20-60ปี แต่ในปัจจุบันพบว่ามีผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า20เป็นจำนวนมาก

และสาเหตุที่ทำให้เด็กเหล่านี้นั้นสามารถเข้าถึงการพนันได้อย่างง่ายก็คือ สื่อสัวคมออนไลน์ต่างๆนั่นเอง เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนบนสื่อก็มักจะมีการโฆษณาแอบแฝงด้วยเว็บการพนันอยู่ทั้งสิ้น ทำให้เด็กในช่วงอายุต่ำกว่า20ปีนั้นอยากจะลองเล่น

เพราะเชื่อในคำชวนเชื่อต่างๆที่ได้มีการโปรโมทผ่านสื่อนั่นเองและเมื่อเด็กที่อายุต่ำกว่า20นั้นหลงเข้าไปในวงการการพนันก็ทำมห้พวกเขาเห่านั้นไม่สามารถปลีกตัวออกมาจากวงการนั้นได้เนื่องจากเป็นการติดการพนันเป็นอล่วนั่นเอง

ดังนั้นการดูแลสอดส่องจากครอบครัวและโรงเรียนเพื่อแนะนำแนวทางที่ดีเพื่อไม่ให้เด็กนั้นเข้าไปลุ่มหลงอบายมุขนั่นเองทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เด็กในปัจจุบันนั้นเกิดความผิดพลาดและหลงผิดในการพนันนั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  sexybaccarat