ผู้หญิง ผู้หยิง

สังคมผู้หญิงเรานั้นมีหลากหลายรูปแบบมาก แต่สิ่งที่คนชอบพูดเปรียบเปรย คือ การเกิดเป็นหญิง แสนลำบากจริงๆ

เพศหญิงเป็นเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอ และการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิงในแต่ละช่วงวัยนั้น นอกจากมีผลต่อกับร่างกายตัวเองแล้ว ยังกระทบต่อสภาพจิตใจด้วย เพราะฉะนั้นความสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงจึงเป็นตัวแปรสำคัญต่อสุขภาพของผู้หญิงโดยรวม 

แล้วยิ่งเมื่อย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ รังไข่ก็จะเริ่มผลิตไข่และฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งจะเป็นวงจรของการมีรอบเดือน เมื่อใกล้มีรอบเดือน ระดับฮอร์โมนทั้งสองชนิดก็จะลดลง เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิง ก่อให้เกิดกลุ่มอาการก่อนที่จะมีรอบเดือนที่พวกผู้หญิงเราเรียกว่า PMS (Premmnstrual Syndrome)

กลุ่มอาการก่อนมีรอบเดือน 

ด้านร่างกาย ปวดท้องน้อย ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ไม่มีแรง และจะอ่อนเพลีย

ด้านจิตใจ อารมณ์มักจะแปรปรวนควบคุมอารมณ์ก็ไม่ค่อยได้ จะซึมเศร้าเป็นบางครั้ง บางครั้งจะอารมณ์ร้ายและอาจทำร้ายคนรอบข้างได้โดยไม่รู้ตัว

ด้านสังค เกิดปัญหากับคนรอบข้าง เพราะมักจะหงุดหงิดใส่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัว ทำให้ตัวเองตอนนั้นดูเสียภาพลักษณ์ เพราะทำอะไรไม่ค่อยคิด

จากสภาวะดังกล่าว ก็มักจะทำให้ผู้หญิงต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและมีผลกระทบต่อสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิด

เมื่อย่างเข้าสู่วัยทองหรือเป็นวัยที่หมดประจำเดือน

รังไข่จะเริ่มสร้างฮอร์โมนลดลง ทำให้รอบเดือนค่อยๆหมดไป รังไข่ก็จะหยุดการทำงานและไม่มีการตกไข่อีกต่อไป ทำให้ไม่มีประจำเดือนและไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในด้านต่างๆ อย่างเช่น

ช่องคลอดแห้ง เยื่อบุช่องคลอดบาง ทำให้ระคายเคืองหรือติดเชื้อได้ง่าย

มีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อมักออกตอนกลางคืนเยอะ นอนไม่ค่อยจหลับ และตื่นเร็ว ทั้งที่นอนไม่ค่อยหลับ

ปวดศรีษะ หงุดหงิดง่าย อารมณ์ แปรปรวน

เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือโรคสมองเสื่อม

 

ขอบคุณ  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่  ที่ให้การสนับสนุน