ก้าวผ่านวิกฤติ COVID – 19 

ก้าวผ่านวิกฤติ COVID

       ก้าวผ่านวิกฤติ COVID  เนื่องจากตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางกรมสุขภาพจิตในประเทศไทย ได้ออกมาแจ้งเตือนขอร้องอย่าให้ประชาชนตื่นตระหนกกันมากเกินไป

และชักชวนให้ประชาชนคนไทยหันมามีส่วนร่วมในการช่วยควบคุมโรค COVID-19 ไปพร้อมกันกับกระทรวงสาธารณสุข  โดยที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของคำ 2 คำนี้ ก็คือ การสำนึกต่อสังคม และ สังคมสมานฉันท์      

      จากคำแถลงของ นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563  ขณะนี้ประเทศไทยของเรา กำลังเข้าสู่ช่วงภาวะวิกฤตในการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ซึ่งนับเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนไทยทุกคน

ดังนั้นจึงอยากวอนให้คนไทยทั้งประเทศได้ตระหนักและร่วมมือกันกับกระทรวงสาธารณะสุข ในการจัดการประเทศก่อนที่เราจะเข้าสู่การระบาดของโรคในระยะที่ 3 และเมื่อถึงเวลานั้นต้องให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ต้องให้การเข้าสู่ระยะที่ 3 นี้เป็นไปแบบช้าๆ

เพื่อที่ทางโรงพยาบาลแต่ละแห่งทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย จะสามารถรับมือกับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   

          ทางกรมสุขภาพจิตอยากให้คนในประเทศลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคนี้ด้วยสติ  ไม่ตื่นตระหนกตกใจ เนื่องจากโรคไวรัสนี้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ หากปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข  และเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเราก็มีวิธีการดูแลรักษา

ซึ่งก็เหมือนกันกับโรคชนิดอื่นๆ ที่เวลาเป็นแล้วมีทั้งคนที่อาการรุนแรงกับอาการไม่รุนแรง โดยทางกรมสุขภาพจิตเองก็ได้คิดคำ 2 คำนี้ขึ้นมา เพื่ออยากเตือนสติให้กับประชาชน  นั้นก็คือคำว่า

1.การสำนึกต่อสังคม  หมายถึง  การที่ทุกคนต้องมีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม จากผลกระทบในการทำกิจกรรมหรือการกระทำต่างๆของแต่ละคน โดยที่ทุกคนจะต้องสร้างนิสัยในการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี

กินของขณะร้อน การใช้ช้อนกลาง ต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆ ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ ให้คำแนะนำกับคนที่ไม่มีความรู้ ถ้ารู้สึกเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจ ให้ใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงไม่ไปในสถานที่ที่คนแออัด

เปิดเผยข้อมูลจริงแก่ทางการ และเมื่อรู้สึกเจ็บป่วยหรือมีความสงสัยก็ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน

2.สังคมสมานฉันท์ หมายถึง การที่สังคมไทยจะต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อต่อสู้กับโรค COVID-19  ต้องช่วยเหลือกัน สอดส่องดูแล ไม่แสดงความรังกียจต่อผู้เจ็บป่วยหรือบุคคลในครอบครัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 

ซึ่งเราดูแลและป้องกันตัวเองได้ จากการทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข  ให้เชื่อมั่นในระบบการควบคุมป้องกันโรคของประเทศ  ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ให้ประชาชนมั่นใจในศักยภาพและความทุ่มเทของทุกหน่วยงานในวงการแพทย์ในประเทศไทย

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลอง